http://www.zadwornyassistance.pl

Zespół Szkół Gospodarczych na międzynarodowej konferencji w Pradze

Marzec 26, 2019 17:10 32

Dnia 23 marca 2019 nauczycielki Zespołu Szkół Gospodarczych uczestniczyły w konferencji „Let’s make a change” w Pradze zorganizowanej przez University of Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu. Jako zwycięzcy konkursu Reduce Food Waste Award 2019 otrzymaliśmy certyfikat dla najlepszego projektu oraz miałyśmy możliwość zaprezentowania działań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gospodarczych związanych z niemarnowaniem żywności. Cieszymy się, że projekt wzbudził duże zainteresowanie innych uczestników konferencji, czego dowodem była nie tylko dyskusja, ale także indywidualne rozmowy.

Miłym akcentem było spotkanie z przedstawicielami Federacji Polskich Banków Żywności Dorotą Napiórkowską i Łukaszem Beierem, którzy również cieszyli się, że wspólna inicjatywa w obszarze popularyzowania idei niemarnowania żywności w Polsce została doceniona na forum międzynarodowym.

baner 2

Konferencja była okazją do wysłuchania wielu ciekawych prelekcji przedstawicieli Czech, Austrii, Niemiec i Węgier na temat różnych sposobów walki z marnowaniem żywności, właściwym jej przechowywaniem i przetwarzaniem. Cała konferencja utrzymana była w konwencji „eco” i „zero waste” włącznie z cateringiem, który opierał się na produktach bio i w 100% wykorzystywanych np. puree z ziemniaków w mundurkach.

nauczyciele ZSG:

Barbara Bukowska
Marzena Szczech
Monika Makutonowicz