http://maradbudownictwo.pl/

Zarząd Województwa Pomorskiego powiedział „NIE dla przekopu przez Mierzeję Wiślaną”! Co na to znani samorządowcy i posłowie z regionu?

Lipiec 26, 2018 12:30 38

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził negatywną opinię w sprawie przekopu na Mierzei Wiślanej. W uzasadnieniu wskazał m.in. że dokumentacja inwestycji nie jest rzetelna.Wytknięto, że w analizie powołano się na przestarzałe dokumenty i badania z 2013 r. Zdaniem Zarządu Województwa Pomorskiego przekop przez Mierzeję negatywnie wpływałby na obszar „Natura 2000”.

Czy województwo warmińsko- mazurskie straci swoją strategiczną inwestycję?

Decyzja zarządu województwa pomorskiego zaskoczyła wiele ważnych samorządowców i polityków z naszego regionu. Mieliśmy okazję porozmawiać z nimi i dowiedzieć się co o tym sądzą oraz wysłuchać ich opinii co do szans i zagrożeń Przekopu przez Mierzeję Wiślaną i realności planów inwestycji.

Świat zmiany oraz nadziei konkurujący ze światem zastoju oraz beznadziei

Przypomnijmy Urząd Morski w Gdyni i tym samym resort gospodarki morskiej na lokalizację kanału przez Mierzeję Wiślaną wybrał miejscowość Nowy Świat w gminie Sztutowo. Nie mogło więc zabraknąć wypowiedzi Jakuba Farinade, wójta gminy Sztutowo.

Zdjęcie JF

- Różne decyzje Zarządów Województw Pomorskiego oraz Warmińsko- Mazurskiego to dwa różne spojrzenia na rozwój obszaru Mierzei Wiślanej oraz Zalewu Wiślanego.

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyjął stanowisko prorozwojowe, odważne, przyszłościowe, przełamujące regionalny, turystyczny, inwestycyjny, transportowo – przeładunkowy imposybilizm. Innymi słowy zabiega o rozwój regionu, za który odpowiada wspierając rządowy projekt przekopu Mierzei Wiślanej.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął stanowisko zgoła odmienne, nieprzejednanego co do zasady przeciwnika idei przekopu Mierzei Wiślanej, przeciwnika skorelowanego w swoich działaniach i wypowiedziach ze stanowiskiem „centrum decyzyjnego” Platformy Obywatelskiej. Brak bowiem jakiejkolwiek inicjatywy w obszarze przekopu Mierzei, negatywne wypowiedzi przedstawicieli PO świadczą o tym dobitnie.

Innymi słowy, dwa różne światy: świat zmiany oraz nadziei konkurujący ze światem zastoju
oraz beznadziei. -

- Przekop Mierzei Wiślanej skutkować będzie w szczególności dla Gminy Sztutowo, Mierzei Wiślanej, Zalewu Wiślanego oraz Żuław w sposób następujący:

1. przyczyni się do powstania nowoczesnej infrastruktury wodnej

2. przyczyni się do rozbudowy istniejącej oraz powstania nowej, nowoczesnej infrastruktury turystyczno-żeglugowej w rejonie, m. in. Elbląga, Tolkmicka, Kadyn, Fromborka

3. przyczyni się do dynamicznego wzrostu liczby turystów lądowych, morskich, śródlądowych w Gminie Sztutowo oraz na Mierzei Wiślanej

4. przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a tym samym do zmniejszenia wysokiego bezrobocia w Gminie Sztutowo oraz na Mierzei Wiślanej

5. przyczyni się do przedłużenia sezonu

6. przyczyni się do zwiększenia dochodów samorządów oraz Skarbu Państwa

7. przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju między tzw. „otwartym Wybrzeżem” a Mierzeją Wiślaną

8. przyczyni się do rozwoju portu oraz miasta Elbląga

9. może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław

10. przyczyni się do ożywienia turystyczno – gospodarczego Żuław

11. przyczyni się do zastopowania degradacji (zamulenie, spłycenie, etc.) Zalewu Wiślanego

12. przyczyni się do zdynamizowania rozwoju polityki żeglugi śródlądowej

13. może skutkować rozwojem oraz zaciśnięciem relacji gospodarczych, turystycznych w szczególności z Białorusią

W określonej perspektywie czasowej Plany Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej są jak najbardziej realne.-

Wojciech_Rudnicki

Wieża Eiffla też miała duże grono przeciwników. Teraz jestsymbolem i dumą Francji - wiceprzewodniczący Rady Miasta w Elblągu, Wojciech Rudnicki

- Według mnie wokół przekopu Mierzei Wiślanej i budowy kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym jest za mało merytorycznej dyskusji, a za dużo polityki, szczególnie teraz, kiedy zbliżają się wybory samorządowe. Myślę, że trzeba bardzo chłodno podejść do tematu i wyliczyć szanse i zagrożenie, które dotyczą tej tak moim zdaniem bardzo potrzebnej dla Elbląga oraz regionu inwestycji.

Zaczniemy od szans:

- budowa kanału z pewnością zwiększy bezpieczeństwo i uniezależni Polskę od Rosji i zapewni swobodną żeglugę między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym;

- nieprawdopodobna szansa rozwoju turystyki Elbląga oraz miejscowości leżących nad Zalewem Wiślanym. Szacuje się, że dzięki budowie kanału o 100 proc. zwiększy się liczba turystów, co wygeneruje przychody rzędu 1,5 mld zł w okresie 23 lat.

powstanie w naszym regionie wielu nowych miejsc pracy związanych z turystyka, hotelarstwem czy szeroko rozumianą obsługą portową.

wybudowanie kanału i pogłębienie toru wodnego do portu w Elblągu pozwoliłoby na wpływanie tam jednostek o kilkakrotnie większym załadunku;

wybudowanie kanału może przyczynić się do zwiększenia wymiany handlowej i turystycznej z Obwodem Kaliningradzkim to przecież obecnie dla elbląskiego portu główne źródło dochodu;

według prognoz dzięki budowie kanału przychody portu elbląskiego mają wzrosnąć o 114,6 mln zł. Czas przepływu z Gdańska do Elbląga skróci się o 9,5 godz.

Odnośnie zagrożeń należy zwrócić uwagę m.in. na:

duże koszty budowy, obecnie nie można ich precyzyjnie oszacować;

zmianę zasolenia zalewu, która wpłynie na ekosystem mierzei i terenów nad Zalewem Wiślanym;

ingerencję w środowisko, tak poważna inwestycja może zaburzyć krajobraz Mierzei, wyciętych zostanie tysiące drzew, krzewów, a także zniszczone zostaną siedliska roślin chronionych;

w wyniku przekopu mierzeja faktycznie stanie się wyspą, w związku z tym pojawią się kwestie związane z prawem międzynarodowym, bo na mapie pojawi się polsko-rosyjska wyspa.

Reasumując, jestem pewien, że budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną jest potrzebna. Zawsze będą argumenty za i przeciw, jednak trzeba zauważyć, że często na pierwszy rzut oka niepotrzebne oraz kosztowne inwestycje jak w przypadku budowy wieży Eiffla w Paryżu, stają się po latach znakiem rozpoznawczym, który przyciąga miliony turystów z całego świata i tak życzyłbym sobie w przypadku tej inwestycji w stosunku do naszego Elbląga i regionu.

DSC_0016

Decyzja zarządu woj. pomorskiego jest niezrozumiała, nie zgadzam się z nią”-  Prezydent Elbląga Witold Wróblewski

-Jestem zwolennikiem przekopu przez Mierzeję Wiślaną, takie samo stanowisko wyraża Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a rząd przygotował specustawę mająca doprowadzić do realizacji tej inwestycji. Wielokrotnie już podkreślałem, że budowa tego kanału będzie korzystna dla rozwoju gospodarczego Elbląga, naszego portu i szerzej całego regionu. W tym kontekście decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego jest dla mnie niezrozumiała i nie zgadzam się z nią.