http://www.abiprint.pl/

Wizyta włoskich sędziów w Elblągu

Wrzesień 16, 2019 21:22 09

W dniach od 9 do 13 września 2019r. w ramach „Programu wymiany dla kadr wymiaru sprawiedliwości” elbląskie sądy gościły dwóch sędziów z Włoch. Sędzia Giuseppe Fiengo na co dzień orzeka w Mediolanie w sprawach cywilnych, zaś sędzia Lorenzo Lentini – w Brescii w sprawach gospodarczych i w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Program wymiany to sztandarowy projekt sieci EJTN (European Judicial Training Network), w ramach którego podejmowane są działania wychodzące naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom europejskiego sądownictwa. Program ten pozwala europejskim sędziom pogłębić praktyczną znajomość innych systemów sądowniczych, prawa europejskiego i przepisów dotyczących praw człowieka poprzez kontakty bezpośrednie oraz wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy sędziami, prokuratorami i wykładowcami z różnych państw członkowskich UE. Program ma również na celu rozwój europejskiej kultury sądowniczej w oparciu o budowę wzajemnego zaufania między organami wymiaru sprawiedliwości na wspólnym obszarze europejskiego sądownictwa.

Wyrębek)

Gości z Włoch przywitał Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Piotr Żywicki. Następnie sędziowie zwiedzili budynki sądowe przy Placu Konstytucji 1 i przy ul. Płk. Dąbka 21, zostali zapoznani z polskim systemem sądownictwa, w tym strukturą organizacyjną sądów, jak również z charakterem pracy polskiego sędziego, referendarza sądowego i asystenta sędziego. Włoscy sędziowie wzięli też udział w sesjach sądowych w pierwszej i drugiej instancji. Zostały im także zaprezentowane akta spraw z elementem zagranicznym. Nasi goście odbyli również wizytę w Areszcie Śledczym w Elblągu oraz zwiedzili m.in. katedrę we Fromborku i Muzeum Zamkowe w Malborku.

Nad wizytą gości z Włoch czuwał Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka Sądu Okręgowego w Elblągu sędzia Sebastian Wojewódka.