http://klinikapotocki.com

Wizyta w laboratorium kryminalistycznym

Maj 17, 2014 19:25 18

Dnia 7 maja 2014 roku 57 studentów II roku specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, w ramach zajęć z przedmiotu „Podstawy kryminalistyki i kryminologii”, zwiedzili Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Muzeum Kryminalistyki w Zakładzie Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gdańsku znajduje się na wzniesieniu zwanym „Biskupią Górką”, w zabytkowym budynku, który powstał tuż przed wybuchem II wojny światowej i pełnił rolę schroniska młodzieżowego. Laboratorium zatrudnia specjalistów przygotowanych do podjęcia czynności procesowo-kryminalistycznych zmierzających do uzyskania środków dowodowych. Studenci mieli okazję zwiedzić ten obiekt i spojrzeć na panoramę Gdańska z wieży zegarowej (o wys. 25 m), która stała się dominantą Biskupiej Górki (60,8 m n.p.m.). Po zapoznaniu się z zadaniami i strukturą organizacyjną Laboratorium studenci zwiedzili m.in. pracownię mechanoskopii, fonoskopii, broni i balistyki.

Interesujący okazał się również pobyt w Muzeum Kryminalistyki na UG. Zbiory muzeum są tu gromadzone od przeszło 30 lat. W muzeum znajduje się dział broni i amunicji, gdzie zgromadzono m.in. broń palną, pneumatyczną, zabytkową, sportową i wojskową oraz wyposażenie i umundurowanie policyjne i wojskowe, broń gazową, alarmową, sygnałową i broń białą. Szczególną uwagę studenci skierowali na część zbiorów poświęconych jednemu z bardziej znanych seryjnych morderców – Skorpionowi, działającemu na terenie Pomorza. Studenci zobaczyli szubienicę, na której w 1987 r. wykonano ostatni w Polsce wyrok śmierci. Inne prezentowane eksponaty i fotografie pochodziły, w większości, z dokonanych przestępstw. Jednym z eksponatów jest zmumifikowane ciało mężczyzny, liczące ok. 300 lat. Zapoznano się również z ekspozycjami dotyczącymi największych tragedii, przy jakich pracowali pomorscy policjanci i prokuratorzy, takich jak np. zawalenie się w wyniku eksplozji gazu w 1995 r. wieżowca w Gdańsku (zginęły wówczas 22 osoby) czy katastrofa autobusu w Gdańsku-Kokoszkach, w której były 32 ofiary śmiertelne.

Muzeum Kryminalistyki jest jedyną tego typu placówką w Polsce i żadna polska uczelnia nie może poszczycić się takimi zbiorami.

nauczyciele Instytutu Ekonomicznego

mgr Irena Naguszewska

mgr inż. Krzysztof Starańczak