https://www.facebook.com/Stefan-Rembelski-Kandydat-na-Prezydenta-Miasta-Elbl%C4%85g-1499170503517259/

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Rudnicki (SLD) chce powołania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Listopad 21, 2017 22:20 14

Czy już wkrótce w Elblągu powstanie stanowisko urzędnicze, które skutecznie będzie walczyło o losy tych najsłabszych, czyli niepełnosprawnych? O takie rozwiązanie zaapelował do Prezydenta Witolda Wróblewskiego Radny SLD Wojciech Rudnicki.

Niepełnosprawni to najsłabsza grupa społeczna w naszym kraju. W przeciwieństwie do silnych grup zawodowych jak górnicy, lekarze czy innych grup nie wyjdą nagle głośno protestować na ulice, czy nie rozpoczną długich strajków głodowych … W tej sytuacji zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym potrzeba stworzenia silnego stanowiska urzędniczego i osoby z pasją do działania, która umiejętnie będzie walczyła i zabiegała o tematy niepełnosprawnych u odpowiedniego ministra, Posła, Radnego czy Prezydenta, , burmistrza, wójta itd. itp.

O takim rozwiązaniu na poziomie naszego miasta zaapelował w swojej interpelacji do Prezydenta Witolda Wróblewskiego wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Rudnicki. Oto szczegóły jego interpelacji:

” Szanowny panie Prezydencie,

w imieniu środowiska osób niepełnosprawnych zwracam się z wnioskiem o utworzenie od stycznia 2018r. samodzielnego stanowiskaPełnomocnika Prezydenta Miasta Elbląg d.s. Osób Niepełnosprawnych.

Stanowisko to nie powinno być w zależności służbowej w stosunku do departamentów, referatów i innych jednostek podległych urzędowi miejskiemu. Obecnie funkcja ta pokrywa się ze stanowiskiem kierownikaReferatu Zdrowia i Spraw Społecznych. Taka sytuacja nie jest dobrze odbierana przez mieszkańców,
gdyż w ich odczuciu nie zapewnia to bezstronności w rozwiązywaniu spraw i problemów zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych.

Uważam, że powinny być to dwie odrębne i niezależne funkcje, bezpośrednio podlegające Prezydentowi Miasta.
Pełnomocnik ON, pełniący taką funkcję powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i znać sytuację oraz potrzeby tego środowiska.

Do zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych powinno należeć miedzy innymi:

  1. Współpraca z departamentami, referatami i jednostkami urzędu miejskiego pracującymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, służąc im pomocą i wsparciem.
  2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia i realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych
  3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie spraw socjalnych środowiska osób niepełnosprawnych.
  4. Współpraca z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
  5. Inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
  6. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności (kampanie społeczne, wystawy, konferencje).
  7. Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnościami.
  8. Przygotowanie propozycji kierunków działań na rzecz poprawy sytuacji środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej i zawodowej.

W imieniu środowiska osób niepełnosprawnych liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.”

Inicjatywa ta jest warta poparcia. Nie możemy być obojętni na los tych, którzy tej pomocy potrzebują. Pomoc osobom niepełnosprawnym nie jest łatwym zadaniem dlatego warto zadbać by urzędniczo jak najlepiej tę środowisko było silne. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych znający lepiej strukturę Urzędu Miasta, programów dla osób niepełnosprawnych mógłby odciążyć osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów z trudnych zagadnień Prawno – administracyjnych. Zawsze musimy pamiętać, że osobą niepełnosprawną możemy zostać w każdej chwili dlatego warto byśmy nawet gdy uważamy, że problem jest dla nas odległy zachowali odpowiednią wrażliwość do takich pomysłów.

Red.