Wicepremier Jarosław Gowin wspiera szkolnictwo wyższe. 28 szkół wyższych średniej wielkości otrzymało prawie 250 milionów złotych na rozwójǃ

Luty 12, 2018 09:08 56

Nowoczesne uczelnie wyższe, które nadrobią dystans do największych uczelni wyższych na świecie i zmieniającego się rynku pracy w XXI wieku, to najważniejsze zadania, jakie stoją przed polskimi uczelniami oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Nie da się tego zrobić bez pieniędzy, dlatego cieszą kolejne wsparcia finansowe dla wyższych uczelni.

Tym razem 28 szkół wyższych średniej wielkości otrzymało łącznie prawie 250 milionów złotych na podnoszenie jakości swoich usług w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni.

Które uczelnie otrzymały dofinansowania, dowiedzieliśmy się 9 lutego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to druga ścieżka konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszej ścieżce uczelnie otrzymały prawie 500 milionów złotych. W trzeciej ścieżce do wzięcia będzie prawie 250 milionów złotych. Razem w trzech ścieżkach polskie uczelnie otrzymają więc prawie miliard złotych.

Wśród beneficjentów znalazły się szkoły wyższe z Krakowa (6 nagrodzonych uczelni), Warszawy (4 uczelnie), Katowic, Lublina, Rzeszowa, Szczecina (po 2) oraz Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Koszalina, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

We wnioskach uczelnie musiały się zobowiązać do podjęcia działań w kilku różnych sferach. Do wyboru miały m.in. dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji studentów i kadr, tworzenie programów stażowych, studiów doktoranckich, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier).

Warszawski UKSW dostał w ramach tego konkursu prawie 16 mln zł. Rektor uczelni ks. prof. Stanisław Dziekoński zapewnił, że są to pieniądze, które pozwolą jego placówce nabrać prędkości. Mówił, że to „wiatr w skrzydła”. Wicepremier Jarosław Gowin pochwalił projekt uczelni. Przypomniał, iż projekt zakłada m.in. wprowadzenie aplikacji mobilnej, która umożliwi lepszą komunikację między studentami a uczelnią. Rektor dodał, że UKSW przewiduje umiędzynarodowienie uczelni, współpracę z zagranicznymi uczonymi, podnoszenie kwalifikacji kadr.

Red. źródło nauka.gov.pl