http://maradbudownictwo.pl/

Weź udział w konkursach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Luty 6, 2018 10:12 26

Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, po raz pierwszy uroczyście obchodzone 1 marca 2011 r.

Święto poświęcone Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, tych, którzy Ojczyźnie poświęcili swoje najlepsze lata, szczęście osobiste, zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Bohaterów, których powojenna komunistyczna władza nazywała ,,bandytami”, skazano w najlepszym razie na zapomnienie, ostracyzm i potępienie.

Na szczęście stało się inaczej. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Po kilkudziesięciu latach przywracamy bohaterom należną im cześć i honor. Pragniemy pamiętać i przekazywać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów. Stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami.

W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Dla żołnierzy II RP, a takimi byli Żołnierze Niezłomni, data 11 listopada była bardzo ważna. Dla tych bohaterów niepodległość, wolność były wartościami nadrzędnymi. Z kolei komuniści przez kilkadziesiąt lat zwalczali pamięć o wydarzeniach pamiętnego 1918 roku. Tak więc obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wpisują się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, konkursach:

1. Konkurs filmowy „Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych”

2. Konkurs plastyczny „Cześć i Chwała Bohaterom”

3. Konkurs literacki „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”

Organizatorzy konkursów:

Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

Konkursy objęte są patronatem:

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Pruszak

Instytut Pamięci Narodowej

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana

Fundacja „Łączka”

Oprócz nagród rzeczowych najlepsi uczniowie klas 7 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych będą mogli wziąć udział w wycieczce do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie (dawne więzienie przy ul. Rakowieckiej) oraz uczestniczyć w spotkaniu z kombatantami.

Wręczenie nagród planowane jest na dzień 14 marca i połączone będzie z uroczystą akademią przygotowaną przez Szkołę Podstawową nr 12 w Elblągu i prelekcją na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach .

Anna Szczepańska
Prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego