arket

Warsztaty ewaluacyjne dokumentu „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”

Czerwiec 29, 2019 09:05 18

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do ewaluacji dokumentu „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”, w ramach której zostaną przeprowadzone warsztaty ewaluacyjne.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej (s. 301) Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 05 lipca 2019 r. Formularz można wysłać:

• drogą elektroniczną na adres: dsir@umelblag.pl

• pocztą na adres: Departament Strategii i Rozwoju, Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,

• złożyć osobiście w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 14).

Formularz zgłoszeniowy