luka vision

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Wrzesień 10, 2020 15:55 18

W dniu tak wyjątkowym jak Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przy Grobie Nieznanego Żołnierza odznaczona medalem Pro Patria została ppor. Anna Szczepańska. Przewodnicząca Zespołu ds. Kombatantów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP obchodzimy 1 września. To właśnie na ten dzień przypadają kolejne rocznice agresji Niemiec na Polskę. Agresji, która zapoczątkowała II wojnę światową.

Nie ma kraju na świecie, który poniósłby większe straty i dźwigałby większe ciężary. W zwycięstwo wnieśliśmy wkład nieproporcjonalnie duży w stosunku do innych. Wykrwawialiśmy się na wszystkich frontach tej wojny, ale gdy szło o obronę naszych żywotnych interesów, pozostaliśmy sami. My się swojej historii wstydzić nie musimy. W kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej kłaniamy się nisko naszym weteranom. To Wy naszą historię uczyniliście tak piękną i wzniosłą. – podkreślił Minister Kasprzyk.

Medal Pro Patria przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jak powiedział Szef Urzędu, przyznając to wyjątkowe odznaczenie Chcemy pokazać pewną więź międzypokoleniową. Dziękując weteranom chcemy podziękować również tym, którzy starają się tę tradycję niepodległościową przenosić we współczesność.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej