luka vision

W Olsztynie rozmawiali o strajku

Luty 26, 2020 09:47 10

Wczoraj w Olsztynie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, dotyczące trwającego strajku w spółce Tramwaje Elbląskie. Prezydenta Witolda Wróblewskiego reprezentowali: Wiceprezydent Janusz Nowak oraz Dariusz Ostrowski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta. W posiedzeniu uczestniczył także dyrektor spółki Tramwaje Elbląskie Andrzej Sawicki.

Podczas spotkania strony przedstawiły swoje argumenty dot. trwającego sporu i żądań związkowców. Wiceprezydent Janusz Nowak poinformował członków Rady o trwających pracach powołanego przez Prezydenta zespołu ds. analizy kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu, który szuka możliwości wygenerowania oszczędności w kosztach spółki Tramwaje Elbląskie w najbliższych miesiącach.

Grafika w tle FB Parasol 2.0 (1)

W przyjętym stanowisku Rada zarekomendowała kontynuację rozmów przez obie strony oraz na prośbę związkowców doprowadzenie do jak najszybszego spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Prezydentem Miasta. Wiceprezydent Janusz Nowak zadeklarował, że do takiego spotkania dojdzie najpóźniej do 28 lutego br.