http://www.nasza-dieta.pl/

W Elblągu możemy poczuć namiastkę Stoczni Gdańskiej

Maj 10, 2018 23:11 24

Już od pewnego czasu w Elblągu, na terenie zakładu Cleaner przy Mazurskiej, możemy obejrzeć certyfikowany fragment muru z ogrodzenia Stoczni Gdańskiej. Tuż obok znajduje się również fragment oryginalnego Muru Berlińskiego. Pamiątki historyczne stają się coraz bardziej popularną atrakcją Elbląga.

Przedstawiony na zdjęciach fragment muru pochodzi z autentycznego, ponad 100-letniego ogrodzenia Stoczni Gdańskiej, które stało się jednym z symboli przemian w Polsce, które możemy przybliżyć sobie choćby, oglądając film „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, gdzie została ukazana historia Stoczni Gdańskiej, protestów, postulatów, życia za czasów ustroju komunistycznego…

Wydarzenia, których symbolem jest ten fragment muru, rozpoczęły się w sierpniu 1980, kiedy to wybuchła fala strajków, które doprowadziły do utworzenia NSZZ „Solidarność”, czyli pierwszych niezależnych od władz Związków Zawodowych.

Strajki rozpoczęły się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Były one konsekwencją zwolnienia za działalność opozycyjną Anny Walentynowicz. Strajk zorganizowali Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża – opozycyjnej, nielegalnej organizacji utworzonej w 1978 r. zorganizowali strajk na Wybrzeżu, którego przywódcą był Bogdan Borusewicz. Wkrótce na czele strajku stanął zwolniony z pracy Lech Wałęsa. Strajkujący domagali się powstania niezależnych i samorządnych związków zawodowych, poprawy warunków bytowych oraz powrotu do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy.

Strajk rozrastał się na kolejne zakłady trójmiejskie. 16 sierpnia było blisko do zakończenia strajku, ale ostatecznie rozchodzących się już stoczniowców zatrzymały Anna Walentynowicz i Alina Pieńkowska, a w nocy powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), którego przewodniczącym został Lech Wałęsa.

Kolejnego dnia spisano listę 21 postulatów wobec władz PRL, która stała się przedmiotem negocjacji.

W wyniku wznowienia działań strajkowych, 17 sierpnia spisano listę 21 postulatów wobec władz PRL. Tego samego dnia odbyła się również Msza Św, której przewodniczył Ks. Henryk Jankowski z gdańskiej parafii św. Brygidy. W kolejnych dniach odbywały się modlitwy, Pod bramą stoczni składane były kwiaty, wywieszano flagi oraz pojawiały się portrety papieża Jana Pawła II. Morale strajkujących podnosili również grający artyści, wydawano niezależny biuletyn, drukowano ulotki. Na żądanie MKS w Trójmieście wprowadzono prohibicję.

Rozmowy ze strajkującymi 23 sierpnia rozpoczął wicepremier Mieczysław Jagielski. Zakończyły się one podpisaniem 31 sierpnia w sali BHP przez Wałęsę i Jagielskiego porozumienia. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Wydarzenie te stały się ważnym krokiem ku przemianom 1989 roku.

Pamiątkę związaną właśnie z tamtymi wydarzeniami możemy oglądać w naszym mieście. Poprzednio pisaliśmy na temat również tam obecnego fragmentu Muru Berlińskiego. Więcej mogą Państwo przeczytać w artykule:

http://www.bogatyelblag.pl/niecodzienna-lekcja-historii-malo-kto-wie-ze-w-elblagu-mozna-zobaczyc-fragmenty-slynnego-muru,78807.html