http://www.bogatyelblag.pl/dom-pogodnego-seniora-remi-juz-otwarty-trwa-nabor-na-wolne-miejsca,94672.html

Urzędnicy Prezydenta Witolda Wróblewskiego uważają, że duża ilość podróży biznesowych włodarzy miast w Polsce nie świadczy o ich przedsiębiorczości!

Maj 7, 2018 18:26 58

Do wielu miast Polski wysłaliśmy zapytanie dotyczące ilości odbytych podróży służbowych przez danego Prezydenta lub Burmistrza. Każde miasto podało konkretną liczbę, czasami nawet z dodatkowymi szczegółami. W naszym mieście nie prowadzi się tego typu statystyk. Czy bez intensywnego poszukiwania inwestorów poza Elblągiem nasze miasto ma szansę na prężny rozwój? W poniższym tekście możemy zapoznać się ze szczegółami.

Treść zapytania wysłana do różnych miast brzmiała następująco:
Opracowujemy materiał o najbardziej pro gospodarczych i przedsiębiorczych Prezydentach, Burmistrzach w Polsce.
Mianem takich włodarzy miejscowości można nazwać te osoby, które dużo podróżują w celach biznesowych i biorą udział w najróżniejszych targach gospodarczych w Polsce i na świecie.
Dlatego też prosimy o odpowiedź ile podróży biznesowych w celu poszukiwania potencjalnych inwestorów/partnerów dla miasta od początku kadencji odbył Prezydent Państwa miasta.

Odpowiedź z Urzędu Miejskiego w ELBLĄGU:
„ Odnosząc się do Pani pytania informuję, że nie prowadzimy statystyk podróży biznesowych Prezydenta, Wiceprezydentów, czy pracowników Urzędu. Dziwi nas jednak podejście Pani redaktor świadczące o tym, że ilość podróży jest miernikiem przedsiębiorczości. Zupełnie nie zgadzamy się z taką tezą. Jeżeli twierdzi Pani, że tak jest, to poprosimy o konkretne przykłady samorządów, w których sama ilość wyjazdów biznesowych przełożyła się na rozwój gospodarczy.

W naszym przekonaniu decydują o tym konkretne działania, w efekcie których przedsiębiorcy decydują się inwestować w naszym mieście. I takich działań w obecnej kadencji prowadzonych jest bardzo dużo. Dla przykładu podam tylko wprowadzony nowy pakiet ulg dla inwestorów, kompleksowy program wsparcia młodych przedsiębiorców typu startup i Inkubator Przedsiębiorczości, czy opracowany wspólnie z przedsiębiorcami program szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Efektem tych działań są nowe innowacyjne firmy oraz kolejni inwestorzy, którzy zakupili tereny w naszym mieście np. na obszarze Modrzewiny. Wspomnę również o przygotowywanej Misji gospodarczo-naukowej na Ukrainę, czy jedynej w Polsce umowie podpisanej przez elbląski samorząd z Polsko – Norweską Izbą Handlową. O tym, że Elbląg jest atrakcyjnym miastem dla inwestorów świadczą organizowane eventy w tym: Otwarci na Skandynawię, czy Światowa Konferencja Polonii Gospodarczej, w której uczestniczyło ponad 80 polonijnych przedstawicieli biznesu z ponad 40 krajów świata. Wiele rozmów biznesowych i to na wysokim szczeblu prowadzonych jest więc u nas – w Elblągu. Oczywiście Prezydent, wiceprezydenci, czy pracownicy Urzędu – w tym głównie Biura Wsparcia Przedsiębiorczości uczestniczą w zewnętrznych eventach, w tym między innymi: Forum Gospodarcze Warmii i Mazur, Spotkanie biznesowe „Promocja gospodarcza Elbląga i Olsztyna BPO” w Warszawie, Śniadanie biznesowe „Ciągnie biznes do Warmii i Mazur”, Targi w Berlinie, Targi BaltExpo, Forum Gospodarcze w Lwowie.
Jeśli więc byłaby Pani zainteresowana przedstawieniem tematu w taki właśnie sposób – z ukazaniem działań i efektów, a nie jedynie statystyk wyjazdów to chętnie rozszerzymy podane informacje.”- rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Elblągu

Odpowiedź rzecznik Prezydenta Elbląga Pani Joanny Urbaniak była najbardziej zaskakująca w porównaniu z tym co wysłali nam rzecznicy z innych miejscowości. W dużych i średnich miejscowościach rzecznicy prasowi nie byli zaskoczeni pytaniem o podróżach biznesowych swoich Prezydentów czy delegacji urzędników. W innych miastach jest to po prostu normą! Zadziwiającym jest to, że Pani rzecznik prosi dziennikarzy by udowodnili jej czy są zależności pomiędzy rozwojem miasta a ilością odbytych podróży biznesowych Prezydenta. Takie badania i opracowania powinien posiadać chyba każdy urząd miejski, który chce być zaliczany do miana poważnych.

Naszym celem jako Redakcji nie było sprawdzanie i ocenianie Prezydenta Witolda Wróblewskiego lecz tylko porównanie naszego miasta na tle strategii działania w kontekście innych samorządów. Żałujemy, że w Elblągu w przeciwieństwie do np. Krakowa, Urząd Miejski nie działa transparentnie, a zamiast prostej odpowiedzi spotykamy się z polemiką urzędników.

Otóż w Krakowie wszyscy mieszkańcy, codziennie, widzą koszty delegacji, skład delegacji i cel podróży biznesowych Prezydenta Krakowa i jego urzędników na stronach BIP:

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/199670/karta

Jak widać w Elblągu taka otwarta komunikacja z mieszkańcami to jeszcze lata świetlne….

OLSZTYN:
Należy zaznaczyć, że każdy wyjazd prezydenta Olsztyna zawiera elementy o charakterze biznesowym, mające na celu poszukiwanie potencjalnych inwestorów. W tej kadencji możemy wyróżnić niemal 60 wyjazdów, których tematy były związane typowo ze sprawami gospodarczymi. Wśród najważniejszych należy wymienić spotkania w ministerstwach oraz konferencjach z udziałem najważniejszych władz państwowych, a także udział w takich wydarzeniach, jak: Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Kongres Transportu Publicznego w Warszawie, kongres Perły Samorządu w Warszawie, Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii w Toruniu.

Poznań:
Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 30 stycznia br., dotyczący liczby podróży biznesowych Prezydenta Miasta Poznania, w celu poszukiwania potencjalnych inwestorów/partnerów, przekazuję wnioskowane dane od początku kadencji:
- 13 podróży zagranicznych
- 3 delegacje krajowe,
- dodatkowo z ramach wyjazdów krajowych 5 spotkań z ambasadorami innych państw i udział w 3 forach gospodarczych.

Ponadto Prezydent Miasta Poznań uczestniczy w spotkaniach o charakterze biznesowym (w tym udział w targach) na terenie Poznania, nie jest jednak prowadzony rejestr takich spotkań.

Pragnę nadmienić, że nie wszystkie odbyte spotkania owocują bezpośrednio pozyskiwaniem nowych inwestorów na terenie Miasta Poznania. Służą przede wszystkim nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji inwestorskich i biznesowych oraz promocji ofert Miasta (jak np. targi nieruchomości)

Braniewo:
W latach 2015-2018 Burmistrz miasta Braniewo odbyła:
- w 2015 roku 31 podróży służbowych
- w 2016 roku 43 podróży służbowych
- w 2017 roku 29 podróży służbowych
- w 2018 roku 5 podróży służbowych (na dzień 26.02.2018)
Łącznie 108 podróży biznesowych.
Ponadto Miasto Braniewo reprezentowane było 15 razy podczas różnego rodzaju wyjazdów na różne wydarzenia promocyjne, a także przekazywano materiały promocyjne dla instytucji oraz przedsiębiorców biorących udział w różnego rodzaju targach.

SŁUPSK:
Prezydent Robert Biedroń większość podróży służbowych odbywa w celach poszukiwania potencjalnych partnerów dla miasta. Jeżeli chodzi o wyjazdy, które stricte dotyczyły pozyskiwania partnerów (w tym np. firmy Ikea, Danfoss, Jeronimo Martins) było ich od początku kadencji ok. 25.

TYCHY:
W naszym mieście prezydent nie odbywa podróży w celu pozyskania potencjalnych inwestorów, bo właściwie nie mamy w mieście już wolnych terenów w Tychach pod inwestycje. Choć oczywiście współpracujemy ze tyską podstrefą KSSE i wspieramy działania przedsiębiorców działających w naszym mieście.