http://www.abiprint.pl/

Trwa kolejna IX już edycja Budżetu Obywatelskiego

Lipiec 30, 2020 17:55 23

Czekamy na dobre pomysły elblążan, które będą miały szansę na realizację w przyszłym roku. Do tej pory wpłynęło do nas jedynie 10 wniosków. Czasu jest coraz mniej. Mieszkańcy swoje pomysły mogą zgłaszać w formie papierowej do piątku, 7 sierpnia. Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1. Zachęcamy do aktywności!

W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 3.500.000 zł – po 500.000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 1.000.000 zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30.000 zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10.000 zł. Jak zawsze pierwszy krok do realizacji Budżetu Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów od mieszkańców miasta. Składać wnioski i głosować mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek.

Budżet Obywatelski 2021 – praktyczne informacje

Kto może składać?
Każdy mieszkaniec Elbląga, który uzyska pisemne poparcie 2 mieszkańców w okręgu, w którym realizowane ma być zadanie, a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich – poparcie 5 mieszkańców Elbląga. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu.

W jaki sposób?
Poprzez wypełnienie druku, który można pobrać ze strony www.budzetobywatelski.elblag.eu lub odebrać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Ratuszu Staromiejskim.

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
• nazwę zadania,
• miejsce realizacji zadania,
• opis zadania,
• dane identyfikujące wnioskodawcę
• oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na złożenie wniosku, w przypadku wniosku przez osobę niepełnoletnią,
• podpisy osób popierających.

Gdzie po informacje?
• ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 30 98,
• ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
• do 7 sierpnia 2020 roku w wersji papierowej do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego
w Elblągu ul. Łączności 1.

Co dalej?
• do 11 września 2020 roku zostanie opublikowana lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków
• od 14 do 18 września przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy,
• od 12 do 25 października 2020 roku – głosowanie na projekty możliwe do realizacji.
• listopad 2020 ogłoszenie wyników.

Konsultacje
Aby ułatwić złożenie wniosku w dniach 3 i 6 sierpnia, w godz. 14.00 – 15.30, w Urzędzie Miejskim odbędą się konsultacje dla mieszkańców. Konsultacje odbędą się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 55 2374794 lub 55 2373463.