http://www.nasza-dieta.pl/

Szkoła z Purdy bierze udział w Erasmusie. Oni pokazali, że można jeśli się tylko chce!

Grudzień 3, 2018 17:45 42

Choć Purdę, gminę wiejską w powiecie olsztyńskim, zamieszkuje zaledwie około 700 osób, to właśnie tutaj nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały, podjęli się wyzwania jakim jest udział w programie Erasmus +. Celem projektu „Uratować HISTORIĘ” jest to, aby dzieci z VI klasy, razem ze swoimi rówieśnikami z Grecji, podnieśli wiedzę na temat historycznej wartości swojego regionu, rozwijając przy tym kluczowe kompetencje z zakresu matematyki, informatyki i języka angielskiego.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie edukacji. Realizowane w jego ramach projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej oraz wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Właśnie do tego programu zgłosiła swój projekt Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie. Przeszli niełatwą selekcję i weryfikację, aby umożliwić swoim wychowankom wszechstronny rozwój i przygotować do zdobywania wiedzy ze źródeł, które daje współczesna Europa. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie klasy szóstej, której wychowawczynią i jednocześnie koordynatorem oraz pomysłodawcą projektu jest pani Krystyna Izdebska. Pani Krystyna z wielkim entuzjazmem opowiedziała nam z czym się wiąże udział w projekcie.

Redaktor: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w projekcie? Jak zachęciłaby Pani inne szkoły do podjęcia się tego wyzwania?

Krystyna Izdebska: Do tego, żeby spróbować zainspirowała mnie, współpraca na eTwinningu, platformie dla nauczycieli z całej Europy, którzy wykorzystując możliwości narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) realizują projekty, wymieniają się doświadczeniem i przede wszystkim umożliwiają swoim uczniom autentyczny kontakt z rówieśnikami z zagranicy. eTwinning jest doskonałym przygotowaniem do realizacji projektów Erasmus+. W bezpiecznym, bo kodowanym środowisku internetowym, można zaprezentować osiągnięcia uczniów, wspólnie szukać rozwiązań nurtujących problemów, a przede wszystkim zmierzyć się z wymogami dobrze przygotowanego projektu. Szkolenia i webinaria dostępne dla zarejestrowanych eTwinnerów są skarbnicą wiedzy i kuźnią umiejętności. Erasmus+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i aby skorzystać z możliwości, jakie daje program, należy w określonym czasie złożyć wniosek. Warto wcześniej przejść szkolenie w siedzibie Erasmusa w Warszawie. Ja tak zrobiłam i mimo, że przygotowanie formularza jest czasochłonne i wymaga przeanalizowania wielu aspektów planowanego projektu, to wiedza, którą przekazali szkoleniowcy Erasmusa oraz zgrany i zaangażowany zespół projektowy w szkole, przyniosły pożądany efekt za pierwszym razem. Tak, projekt wymiany uczniowskiej Erasmus+ realizujemy w naszej szkole po raz pierwszy! Z ogromną przyjemnością obserwuję, jak motywacja do nauki wśród moich szóstoklasistów wystartowała pod kosmos! Czy to j. angielski, przyroda czy matematyka, po prostu zrobili się bardzo sumienni. Nie poddają się, szukają rozwiązań, przychodzą na dodatkowe zajęcia, nawet wcześnie rano lub w sobotę.

Red.: Jak przebiega realizacja projektu? Jakie korzyści dzieciaki odnoszą z udziału w projekcie?

K.I.: Obecnie realizujemy cykl „ślady średniowiecza w naszym regionie”. Nasi partnerzy z Grecji – „ślady starożytności”. Wcześniejsze działania dotyczyły najbliższego otoczenia, tj. szkoły i miejscowości. Uczniowie w krótkim filmie oprowadzili rówieśników po swojej szkole. Z nauczycielem historii wyruszyli na wędrówkę po Purdzie / Tyrnavos, odkrywając ważne z uwagi na upływający czas, miejsca oraz te, które w szczególny sposób wpływają na atrakcyjność miejscowości. Odkrywanie śladów średniowiecza na Warmii odbywa się wg przygotowanych przez zespół projektowy scenariuszy. W połowie listopada przyjechaliśmy do Fromborka, aby podążając za Mikołajem Kopernikiem uczyć młodzież dostrzegania szczegółów, cierpliwej obserwacji i pokochać matematykę w działaniu. Opracowany przez nasz zespół „Dzienniczek Ucznia Kopernika” prowadzi na Wieżę Radziejowskiego, ukazuje dziedziniec katedralny oraz odkrywa piękno czternastowiecznej katedry. Zagadki, rymowanki, rebusy i zaszyfrowane wiadomości ukryte w skrzyni czy walizce zabezpieczonej kodem nadały zwiedzaniu i nauce charakteru przygody. Pokazaliśmy uczniom, że to miejsce na Warmii pobudza do myślenia, porusza kreatywność i prowokuje do refleksji, czego dowodem są wiersze, bajki czy powieści zainspirowane duchem tego miejsca. Tu tworzył Ignacy Krasicki, tu rozegrały się przygody słynnego Pana Samochodzika w siódmej części jego przygód (Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i zagadki Fromborka).

Wyrywamy dzieciaki ze szkolnych ławek i w działaniu uczymy historii, matematyki… języka angielskiego. W trakcie wizyty we Fromborku odbyliśmy wideokonferencję z naszymi partnerami w Grecji. Szóstoklasiści z Purdy wcielili się w rolę przewodników i wykorzystując możliwości, jakie daje platforma Microsoft dla edukacji, oprowadzili oddalonych o 2300 km rówieśników po Fromborku i Wzgórzu Katedralnym, podkreślając życie i działalności Mikołaja Kopernika w tym „odległym zakątku ziemi”, jak o Warmii mawiał sam astronom.

Red.: Jakie miejsca będziecie jeszcze poznawać w naszym regionie?

K.I.: Frombork to nasza pierwsza wycieczka. W lutym odbędzie się „objazdówka” południowo-wschodniej ściany Warmii, zajrzymy do Reszla i Barczewa. W maju, kiedy przyjadą do nas partnerzy z Grecji, zwiedzimy Olsztyn i Lidzbark Warmiński.

Warto nadmienić, że rok 2018 został ogłoszony rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Stąd też w projekcie podnosimy znaczenie kultury, zwyczajów, a nawet obrzędów, które pozostawili nam w swojej tradycji przodkowie. Dziedzictwem jest dla nas muzyka, malarstwo, także przyroda i krajobraz, który czyni Warmię niepowtarzalnym zakątkiem Polski, z jej lasami i rzekami, nad którymi wznoszą się do dziś średniowieczne kościoły i zamki. Dlatego w trakcie wymian uczniowskich, które odbędą się pod hasłem „Spotkanie kultur” pójdziemy w kierunku kreatywnego łączenia greckich i warmińskich motywów w muzyce i sztuce, a wszystko w otoczeniu milczących świadków średniowiecza i starożytności.

Red.: Kiedy dojdzie do spotkania z Grekami twarzą w twarz?

K.I.: My lecimy do Grecji 31 marca, na pierwszy tydzień kwietnia. Wspólnie z partnerami projektu odwiedzimy miejsca w Tesalii, które noszą ślady starożytności, spróbujemy poczuć ducha greckich filozofów i matematyków, za którymi w swoich rozważaniach podążał Kopernik. Uczniowie z Grecji przybliżą nam postać Ptolomeusza oraz Pitagorasa. Wspólnie spróbujemy sił w trygonometrii, którą Kopernik szczególnie sobie upodobał, bez której nie dokonałby obliczeń potwierdzających jego odkryć. Zwiedzając Tesalię, trafimy także do miejsc związanych z grecką mitologią, takich jak Dolina Tempe czy góra Olimp. Zaplanowany warsztat teatralny i plener malarski będą płaszczyzną do budowania pozytywnych relacji i rozwijania kompetencji społecznych, nie wspominając o umiejętnościach językowych.

Red.: Co decyduje o tym, którzy uczniowie wezmą udział w projekcie?

K.I.: Bezpośrednimi odbiorcami projektu są uczniowie klas szóstych obu partnerskich szkół. Cele i działania prowadzące do ich realizacji zostały opracowane w taki sposób, aby wypełniły naturalną potrzebę nauki przez działanie i doświadczanie, aby wyszły naprzeciw stawianym w podstawie programowej wymogom. Aby temu sprostać sięgnęliśmy po nowe dla nas metody. Uczymy dzieci przejmowania odpowiedzialności za naukę, schodząc trochę z piedestału wszechwiedzącego nauczyciela, wskazujemy im źródła skąd mogą czerpać wiedzę, a następnie towarzyszymy w jej przyswajaniu. Jednym słowem, odwracamy nauczanie. Przygotowując wycieczki po Warmii sięgamy do pedagogiki przeżyć i w zespole wiodących przedmiotów opracowujemy questy, dzięki którym uczniowie nawet nie zauważą, że się uczą, a ich aktywność, chęć działania i przede wszystkim kluczowe kompetencje społeczne wręcz kwitną.

Niektóre działania projektowe obejmują wszystkich uczniów w szkole, np. konkurs „Pocztówka z mojej miejscowości”. W chwili obecnej jesteśmy po pierwszym etapie i wyłoniliśmy siedmiu finalistów. Ich prace i pomysły posłużą do przygotowania profesjonalnych pocztówek, które wydrukowane w odpowiednim nakładzie, zostaną wysłane przez Greków do ich rodzinnych domów z pozdrowieniami z Purdy.

Dzieci zapytane o wrażenia związane z projektem, jednomyślnie orzekły, że udział w nim bardzo im się podoba i są szczęśliwe, że mogą w nim uczestniczyć.

Opiekę nad 12-osobową grupą szóstoklasistów sprawuje wychowawczyni, pani Krystyna Izdebska, pani Marlena Kowalewska-Kozubek, nauczycielka matematyki oraz pan Cezary Ordon, nauczyciel historii. Do ścisłego zespołu projektowego należą również nauczyciele: j.polskiego, muzyki, plastyki i przyrody.

W sierpniu 2019 roku planowana jest konferencja pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w trakcie której, wymienionych wyżej troje nauczycieli podzieli się doświadczeniem wdrożenia i przeprowadzenia projektu międzynarodowej współpracy szkół. Ponadto opracowany przez nich szkolny przewodnik „Matematyka z Kopernikiem” z dołączonymi scenariuszami zajęć łączącymi matematykę z historią i kulturą regionu, wzbogaci ofertę edukacyjną Muzeum Warmii i Mazur oraz Muzeum Zespołu Katedralnego we Fromborku.