http://www.hotelgiuliana.com

Szansa na dofinansowanie przebudowy boisk przyszkolnych

Maj 16, 2018 13:56 39

„Przebudowa trzech obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym w Elblągu” to tytuł kolejnego wniosku o dofinansowanie, złożonego przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska.

Projekt zakłada przebudowę boisk zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych nr 18 i 21 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

Wartość projektu wynosi 2 080 995 zł., z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 686 727 zł.

Szczegółowy zakres zadań:

Zadanie nr 1. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 – stanowi I etap większego przedsięwzięcia dot. budowy boiska szkolnego wraz z halą przykrywającą, budynkiem węzła ciepłowniczego oraz łącznikiem budynku szkolnego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących boisk przy SP nr 18 i stworzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną i mini nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa o wymiarach w liniach boiska 20m x 40m i w osiach płyty boiska 24m x 44m o powierzchni całkowitej 1.112,40 m2. W ramach całkowitej przebudowy / rozbiórki „małego” boiska i częściowej rozbiórki „dużego” boiska oraz likwidacji jednego piłkochwytu planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Docelowo w II etapie, poza zakresem rzeczowym przedmiotowego wniosku o dofinansowanie, planuje się wykonanie hali o konstrukcji namiotowo-szkieletowej nad płytą boiska, jako budowlę chroniącą płytę boiska i jej użytkowników przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. W związku z tym, w ramach I etapu niezbędne jest wykonanie fundamentów pod konstrukcję stalową hali, ponieważ stopy fundamentowe usytuowane są częściowo pod płytą boiska.

Zadanie nr 2. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 21 – stanowi I etap większego przedsięwzięcia dot. budowy boiska szkolnego wraz z halą przykrywającą, budynkiem węzła ciepłowniczego oraz budynkiem węzła sanitarno-szatniowego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących boisk przy SP nr 21 i stworzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną i mini nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa o wymiarach w liniach boiska 20m x 40m i w osiach płyty boiska 24m x 44m

o powierzchni całkowitej 1.112,40 m2. Planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez całkowitą rozbiórkę obydwu boisk oraz obydwu istniejących piłkochwytów. Docelowo w II etapie, poza zakresem rzeczowym przedmiotowego wniosku o dofinansowanie, planuje się wykonanie hali o konstrukcji namiotowo-szkieletowej nad płytą boiska, jako budowlę chroniącą płytę boiska i jej użytkowników przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. W związku z tym, w ramach I etapu niezbędne jest wykonanie fundamentów pod konstrukcję stalową hali, ponieważ stopy fundamentowe usytuowane są częściowo pod płytą boiska.

Zadanie nr 3. Przebudowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 wraz z odwodnieniem terenu.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącej płycie boiska zlokalizowanego przy SOSW nr 1 wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem oraz wyposażeniem boiska. Projekt przewiduje następujące przeznaczenie obiektu:

a) niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wym. 2000 cm x 3800 cm

b) boisko do siatkówki o wym. pola gry: 900 cm x 1800 cm

c) boisko do koszykówki (ustawione w poprzek boiska, rekreacyjne) o wym. 580 cm x 490 cm.