http://www.zadwornyassistance.pl

Rusza cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych w zakresie poruszania się w świecie wirtualnym.

Listopad 5, 2019 08:02 55

Gmina Miasto Elbląg w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zachęcamy elblążan do udziału w tym przedsięwzięciu.

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców miasta Elbląg powyżej 25 r. ż., w tym również emerytów i osób aktywnych zawodowo. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzystania z usług publicznych, czyli – jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność jego działania w codziennym życiu.

baner 750

Umiejętności cyfrowe poruszania się w świecie wirtualnym są obecnie niezbędnym narzędziem oszczędzającym czas i pieniądze. Świat wirtualny spotykamy zarówno w pracy, nauce, opiece nad dziećmi, czy przy załatwianiu spraw administracyjnych. Dlatego Gmina Miasto Elbląg stawiając na rozwój i edukację mieszkańców zaplanowała szkolenia o tematyce:

Rodzic w Internecie;
Moje finanse i transakcje w sieci;
Mój biznes w sieci;
Działam w sieciach społecznościowych;
Tworzę własną stronę internetową (blog);
Kultura w sieci.

Informacje o szkoleniach można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. 07:30-13:30):

w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”), I piętro, pok. 12,
pod numerem telefonu: 55-239-33-16,
pod adresem e-mail: rekrutacja@umelblag.pl.

Wersję papierową Formularza zgłoszeniowego można pobrać w następujących punktach:

Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1),
Sala Wystawowa Ratusza Staromiejskiego (ul. Stary Rynek 25),
Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy),
Departamencie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa),
Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Saperów 24),
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Winna 9),
Uniwersytecie III Wieku i Osób Niepełnosprawnych (Rzeźnicka 14 B i C).

Formularz zgłoszeń należy składać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@umelblag.pl,
faxem pod numerem telefonu: 55-239-33-46,
osobiście w Urzędzie Miejskim w Departamencie Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”), I piętro, pok. 12,
tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!