luka vision

„Rocznik Policji Elbląskiej” został wydany

Lipiec 19, 2013 17:16 16

Elbląska Policja wydała 11 numer publikacji – „Rocznik Policji Elbląskiej”. Ma ona na celu przybliżenie pracy jednostki wśród mieszkańców miasta i powiatu. Słowo wstępu należy do nadinspektora Józefa Gdańskiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Następnie, tradycyjnie pojawia się kalendarium przedstawiające najważniejsze wydarzenia z życia komendy. Bez wątpienia było nim nadanie nowego sztandaru naszej jednostce i wojewódzkie obchody Święta Policji w Elblągu. Czytelnik znajdzie tam także zdarzenia dotyczące spektakularnych zatrzymań sprawców przestępstw, akcje profilaktyczne mundurowych oraz współpracę z samorządem dla poprawy bezpieczeństwa. Wszystkie teksty zaopatrzone są w kolorowe zdjęcia. W wydawnictwie znajduje się szereg informacji praktycznych, takich jak: numery telefonów i adresy do poszczególnych komórek organizacyjnych naszej jednostki. Całość kończą dwie rozmowy z policyjnym spottersem oraz negocjatorem. 

Jakub Sawicki 
KMP Elbląg