www.doktorsiwik-olsztyn.pl

Realizatorzy projektu „Siła Wsparcia / Strength of Support” szkolili się na Słowacji

Październik 17, 2019 08:58 03

W ramach projektu „Siła Wsparcia / Strength of Support” w ostatnim tygodniu września część zespołu CSE „Światowid” w Elblągu wyjechała na Słowację do Bańskiej Bystrzycy, aby uczestniczyć w pięciodniowym szkoleniu, przygotowanym przez jednego z partnerów projektu – Divadlo z Pasáže.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest liderem projektu realizowanego w konsorcjum z instytucjami i organizacjami, którymi są:BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė” z Litwy, Kynnys ry (The Threshold Association) z Finlandii oraz Mestske divadlo – Divadlo z Pasáže ze Słowacji.

Grafika w tle FB Parasol 2.0 (1)

Na Słowacji spotkali się wszyscy partnerzy projektowi. Tematem przeprowadzonego tam kursu były techniki teatroterapii w pracy z osobami z różnymi formami niepełnosprawności. Uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach, wykładach i wizytach studyjnych.

Divadlo z Pasáže to profesjonalna grupa teatralna z Bańskiej Bystrzycy. Są znani i zapraszani do innych miast na Słowacji i za granicą, aby grać kolejne przedstawienia. Grupę tworzy 14 aktorów z różnymi formami niepełnosprawności. Podczas szkolenia z teatroterapii aktorzy pokazali zespołowi Siły Wsparcia to, jak ćwiczą, jak pracują z reżyserem i w jaki sposób powstaje spektakl. Więcej informacji o tym niezwykłym teatrze można znaleźć na stronie: https://www.divadlozpasaze.sk/

Międzynarodowy team Siły Wsparcia tworzy kadra na co dzień pracująca z osobami z różnymi formami niepełnosprawności. Niepodważalną wartością projektu jest to, że osoby z niepełnosprawnościami są zarówno odbiorcami jak i uczestnikami działań projektowych. Uczestnicy wspólnie wypracowują pomysły na to, co zrobić i jak zrobić, aby świat był dostępny nam wszystkim.

Projekt „Siła Wsparcia / Strength of Support” jest realizowany przy wsparciu Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Edukacja Dorosłych, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne.

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Termin realizacji: 1.10.2018 – 31.03.2020