http://maradbudownictwo.pl/

PYTANIA W TRYBIE WYBORCZYM: Czy wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Rudnicki był pracowity w minionej kadencji? Mamy odpowiedź

Październik 11, 2018 13:06 32

PYTANIA W TRYBIE WYBORCZYM to nowy cykl odpowiedzi kandydatów na Prezydenta czy Radnych tak byście jako mieszkańcy jak najlepiej poznali kandydatów i świadomie oddali głos 21 października.

Tym razem na „polityczny ruszt” postanowiliśmy wczoraj zaprosić kandydata na Radnego SLD Lewica Razem Wojciecha Rudnickiego, który startuje z nr 1 w okręgu nr 1.

http://www.bogatyelblag.pl/pytania-w-trybie-wyborczym-czy-wiceprzewodniczacy-rady-miejskiej-wojciech-rudnicki-byl-pracowity-podczas-ostatniej-kadencji,92246.html

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Rudnicki świetnie zrozumiał idee PYTAŃ W TRYBIE WYBORCZYM i odesłał odpowiedzi w ciągu 24h. Poniżej jego odpowiedź odnośnie spraw o jakie walczył w minionej kadencji. Jest ich bardzo wiele, to były pracowite 4 lata.

rudnicki

Moje dokonania:

1) Mam stały kontakt z mieszkańcami, pełnię dyżury w wyznaczone dni w Urzędzie Miejskim.

2) Biorę udział jako członek lub sympatyk w działaniach organizacji pozarządowych, stowarzyszeniach i związkach zawodowych.

3) Uruchomiłem w 2015 roku na terenie NZOZ „Zawada” przy ul. Wiejskiej swój punkt konsultacyjny w którym spotykam się z mieszkańcami miasta oraz udzielam dla chętnych bezpłatnych porad psychologicznych. Podobne spotkania i konsultacje udzielane są na terenie siedziby SLD w Elblągu (przy ul. Robotniczej, obecnie przy ul. Mącznej).

4) Brałem aktywny udział w rozmowach z Prezydentem Miasta dotyczących pozyskania przez Muzeum Elbląskie dofinansowania z budżetu miasta jako wkładu własnego do remontu Gimnazjum współfinansowanego ze środków UE.

5) Zainicjowałem (i kontynuuję) na Sesji Rady Miejskiej w Elblągu kampanię #NIE DLA HEJTU – w sferze społecznej jak również politycznej w naszym mieście.

6) Złożyłem wniosek o nadanie hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Szkolnego przy ul. Kościuszki 77a imienia Mieczysława Pleśniaka – pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta na zamontowanie tablicy upamiętniającej tego wybitnego trenera i pedagoga.

7) Złożyłem wniosek o nadanie jednej z elbląskich ulic imienia Ireny Sendler – pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta i komisji ds. nazewnictwa – jedna z elbląskich szkół będzie nosić imię Ireny Sendler.

8) Złożyłem wniosek o rozpoczęcie w elbląskich szkołach akcji „Konstytucja w każdej szkole” – pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta.

9) Złożyłem wniosek o zaplanowanie w budżecie miasta na 2018 r. środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenie związane z zapobieganiem homofobii i innym formom dyskryminacji w szkole – pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta.

baner

10) Poruszyłem na Sesjach Rady Miejskiej w formie interpelacji, wniosków i zapytań do Prezydenta Miasta następujące tematy:

- zwiększenia intensywności i skuteczności walki z dopalaczami w naszym mieście – byłem inicjatorem kampanii społecznej w Elblągu – „Jabłka zamiast dopalaczy”,

- opracowania i wdrożenia w naszym mieście szczegółowych zasad wyznaczania miejsc, zgodnie z którymi podmiot zarządzający daną nieruchomością będzie mógł ograniczyć dostęp do niej poprzez założenie automatycznych czy mechanicznych szlabanów,

- zainstalowania monitoringu na elbląskich nekropoliach,

- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wspólnoty przy ul. Wiejskiej 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 – poprzez zainstalowanie dodatkowego oświetlenia,

- przygotowania długofalowych rozwiązań dotyczących problemu psich odchodów w naszym mieście, który miałby nie tylko wymiar estetyczny ale również zdrowotny,

- okresowych przeglądów technicznych hydrantów w naszym mieście,

- opracowania rejestru osób starszych i samotnych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swojej rodziny czy też sąsiadów a takiej stałej lub czasowej pomocy potrzebują oraz poczynienia wszelkich starań, które doprowadzą do stałego monitoringu tych tak bardzo potrzebujących wsparcia mieszkańców Elbląga,

- dokonania korekty zapotrzebowania na dofinansowanie elbląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 r. do wysokości obowiązującego algorytmu,

- przeprowadzenia badań czy sztuczna nawierzchnia na wszystkich elbląskich Orlikach została wykonana z bezpiecznych granulatów,

- zamontowania ławeczek koło Centrum Rehabilitacji przy ul. Królewieckiej oraz ławeczek dla matek karmiących w wyznaczonych przez elblążanki miejscach,

- budowy funkcjonalnego i bezpiecznego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 21 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu.

- termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9 na Zawadzie,

- kontroli wpływów środków finansowych z reklam na powierzchniach budynków należących do zasobów miejskich,

- czystości w naszym mieście.

- remontu chodnika przy ul. Beniowskiego.

- zwiększenia bezpieczeństwa poprzez oznakowanie poziome i pionowe w obrębie skrzyżowania ul. Beniowskiego i Świerkowej.

- zwiększenia i uruchomienia w ramach SKS w szkołach podstawowych dodatkowych zajęć z piłki ręcznej, powołanie ogólnomiejskiej ligi w tej priorytetowej dla Elbląga dyscypliny sportu.

11) Dzięki między innym moim staraniom również:

- powstał w Elblągu i jest kontynuowany Program „Asystent osób niepełnosprawnych”

- powstały miejsca parkingowe przy ul. Matejki 1.

- zamontowano oświetlenie w tzw. „podkowie handlowej” przy ul. Nowowiejskiej.

- powstał w naszym mieście Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej pod patronatem ZPRP.

- nie zlikwidowano podjazdu dla wózka inwalidzkiego na klatce schodowej w jednym z bloków na Zawadzie.

- zamontowano pierwszą w Elblągu i w naszym województwie ławeczkę dla matek karmiących.

12. Brałem i biorę czynny udział w różnego rodzaju eventach, spotkaniach i debatach z udziałem elbląskiej młodzieży m. innym:

- „Nie dla Hejtu, przeciw mowie nienawiści” – w ramach projektu Fundacji Humanity in Action Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis” pt. „Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści” Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

- „Zostać w Elblągu czy wyjechać po studiach” – w ramach projektu „Elbląg okiem młodych” – uczestniczyłem w kilku spotkaniach.

13. Brałem i biorę aktywny udział w różnego rodzaju inicjatywach społecznych np.: prokobiecym Czarnym marszu, akcji One BillionRising (przeciw przemocy wobec kobiet), zbiórce pieniędzy dla potrzebujących niepełnosprawnych dzieci, aukcjach na rzecz WOŚP itp.

14. Pomagam i będę pomagać tym co tej pomocy potrzebują – te osoby którym pomogłem o tym wiedzą i tyle :)

Po mimo wielu rozmów i prób nie udało mi się utworzyć Centrum Rehabilitacji na Zawadzie.

Wojciech Rudnicki – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (klub SLD)

wybory 1z2wybory 2z2