http://maradbudownictwo.pl/

Promocja IV tomu z serii „Żuławy w 1945 roku” pt. „Niedomknięte księgi”

Styczeń 14, 2019 15:14 31

W środę 23 stycznia, o godz. 17.00 zapraszamy do sali kinowej Biblioteki Elbląskiej na promocję czwartego, a zarazem ostatniego tomu z serii „Żuławy w 1945 roku” pt. „Niedomknięte księgi”. O wydawnictwie opowiedzą redaktorzy tomu: dr Tomasz Gliniecki oraz dr Marcin Owsiński. Wstęp wolny.

W serii „Żuławy w 1945 roku” wydawanej prze Muzeum Stutthof dotychczas ukazały się: „Żuławy w 1945 roku”, „Żuławy w 1945 roku. Ludzie i ich opowieści”, „Żuławy w 1945 roku. Źródła z niedalekiej przeszłości” i „Żuławy w 1945 roku. Niedomknięte księgi”. Czwarty tom poświęcony jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku elblążanina, profesora Janusza Hochleitnera, który był jednym z inicjatorów projektu „Żuławy w 1945 roku”.

baner 2

Publikacja zawiera następujące materiały:
Część I Żuławskie reperkusje II wojny światowej:
Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski – Prusy Wschodnie w planach Polskiego Państwa Podziemnego. Działalność bieżąca i plany powojenne
Tomasz Gliniecki – Atak na Gdańsk od strony Żuław w świetle dziennika działań bojowych 2. Armii Uderzeniowej za marzec 1945 roku
Ryszard Rząd – Z walk o miasto i zamek w Malborku. Relacja K.W.Cr
Wojciech Łukaszun – Armia Czerwona wobec alianckich jeńców wojennych na Żuławach w 1945 roku. Sygnalizacja potrzeb badawczych
Daniel Czerwiński – Sowiecka administracja wojenna w powiecie gdańskim w świetle dokumentacji odznaczeniowej Armii Czerwonej i skarg polskich osadników
Marcin Westphal – Powojenne próby kontynuowania produkcji miniaturowych U-Bootów typu XXVII B5 „Seehund” w Stoczni nr 16 w Elblągu
Bartłomiej Garba – Wysiedlenie Niemców z powiatu malborskiego w latach 1946–1947

Część II Doświadczenie żuławskiego powojnia i jego interpretacje:
Marcin Owsiński – Żuławy na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w latach 1945–1948
Karol Polejowski – Malborska grupa wsparcia 5. Brygady Wileńskiej AK (1945–1946)
Halina Łach – Sprawa wytyczenia i delimitacji polsko-radzieckiej granicy przylegającej do Morza Bałtyckiego po II wojnie światowej
Wiesław Bolesław Łach – Organizacja i działania w 1946 roku 22. Komendy Odcinka Wojsk Ochrony Pogranicza w Braniewie w ochronie granicy przylegającej do Morza Bałtyckiego
Marcin Tymiński – Żuławy i Mierzeja Wiślana 1945 roku w świadectwach archeologicznych
Janusz Hochleitner, Robert Jamroz – Upamiętnianie bohaterów historii najnowszej a świadomość historyczna mieszkańców Żuław
Aleksandra Paprot-Wielopolska – Pamięć o 1945 roku na Żuławach w narracjach powojennych osadników – perspektywa antropologiczna
Łukasz Kępski – Dzień osadnika w Nowym Dworze Gdańskim – geneza, realizacja,plany na przyszłość