Problemów ze świadczeniami pielęgnacyjnymi ciąg dalszy – czyli zbyt rygorystyczne przepisy?

Maj 22, 2013 15:00 31

Pisaliśmy niedawno o sukcesie działaczek Kongresu Kobiet w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym, w którym aktywnie działają także elblążanki. Z inicjatywy kongresu wysokość świadczeń pielęgnacyjnych wzrosła o 200 złotych. Wraz z wyższą kwotą, pojawiły się jednak inne problemy.

Do przepisów regulujących przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych zastosowano większy rygor, który nie spotkał się już wśród opiekunów osób niepełnosprawnymi z takim entuzjazmem.

Największe zastrzeżenia budzi przepis, który zawęża krąg podmiotów, mogących pobierać świadczenia pielęgnacyjne, do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia bądź w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Tym sposobem wiele osób, którym świadczenia zostały przyznane na jesieni zeszłego roku na czas nieokreślony, wraz z wejściem nowych przepisów otrzymały zawiadomienie o skróceniu tego okresu jedynie do czerwca.

Dlaczego?

Ponieważ niepełnosprawność bliskiej osoby nie powstała do 18 lub 25 roku życia. Szkoda tylko, że opieka nad taką osobą wymaga całodziennego zaangażowania , przy którym nie ma już szans na podjęcie pracy.

PW