http://www.abimex.pl/

Pomoc osobom bezdomnym w mroźne dni

Grudzień 4, 2019 08:00 05

Wzorem lat ubiegłych, 24 października br. w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, służb oraz organizacji pozarządowych w celu omówienia realizacji zakresu zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych w Elblągu w okresie zimowym 2019-2020.

Podczas spotkania omówiono działania podejmowane przez poszczególne instytucje. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych – we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją. Monitorowane są miejsca, w których stwierdzono fakt przebywania osób bezdomnych, pracownicy socjalni i funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania w celu zabezpieczenia tych osób w ośrodkach wsparcia.

Grafika w tle FB Parasol 2.0 (1)

Bezdomni mogą uzyskać schronienie w placówce przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działają schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia.

Przy Pogotowiu Socjalnym przy ul. Królewieckiej 102 funkcjonuje Noclegownia, gdzie w okresie od 1 listopada przyjmowane są osoby bezdomne.

Jadłodajnia prowadzona przez Caritas przy ul. Zamkowej 17 od 1 listopada wydaje gorące posiłki osobom potrzebującym, w tym bezdomnym.

Od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

W załączonej informacji znajdują się dane instytucji, służb i organizacji działających na terenie Elbląga na rzecz osób bezdomnych.

Gdzie szukać pomocy? – tabela kontaktów i zakres udzielanej pomocy

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele:
1. Komendy Miejskiej Policji
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Pogotowia Socjalnego
4. Schroniska dla Bezdomnych
5. Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
6. Caritas Diecezji Elbląskiej
7. Polskiego Czerwonego Krzyża
8. Stowarzyszenia TEEN CHALLENGE
9. Straży Miejskiej
10. Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM
11. Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych UM