http://www.zadwornyassistance.pl

Polska objęła prezydencję Euroregionu Bałtyk. Zaszczytna funkcja prezydenta Elbląga.

Luty 14, 2020 10:12 04

W dniach 12-13 lutego w Elblągu odbyło posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk, międzynarodowej sieci, skupiającej przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych z 8 regionów Polski, Szwecji, Danii, Litwy i Rosji. W pierwszej części nastąpiło uroczyste przekazanie przewodnictwa w tej sieci z rąk przedstawicieli regionu Kłajpedy z Litwy na ręce przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk Witolda Wróblewskiego.

Prezydent Elbląga nie krył, że dla niego ta prezydentura to duży zaszczyt, a jednocześnie uhonorowanie i docenienie dotychczasowej działalności i współpracy. Zwrócił uwagę, że na korzyść gmin województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zrealizowano projekty o wartości 8 milionów euro. Prezydent zwrócił uwagę również na kontakty i współpracę między krajami i gminami. Jako priorytety na rozpoczynającą się kadencję wymienił sprawy polityki klimatycznej, ochrony środowiska oraz rozwijanie współpracy w zakresie innowacyjnej gospodarki.

baner 2

Radości z przejęcia prezydencji nie krył również II Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna, który zapewnił o chęci współpracy i rozmowy o problemach czekających tą kadencję, z którymi się identyfikuje.

Stowarzyszenie Gmin Polskich zrzesza 45 powiatów i gmin z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego i umożliwia współpracę zarówno międzynarodową jak i pomiędzy jego jednostkami. I Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia – Joanna Zielińska zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę grup młodzieżowych, wymieniających swoje doświadczenia.

Z niecierpliwością na tegoroczną współpracę czeka Nils Christian Andersen, przedstawiciel duńskiego Bornholmu, który od 20 lat pracuje w Euroregionie Bałtyk. Również on zwrócił uwagę na coraz silniejsza współpracę z młodzieżą oraz skupianie się na klimacie i środowisku. Z niecierpliwością czeka również na zaproponowany przez Polskę rozwój innowacji publicznych oraz możliwe wzajemne wymiany doświadczeń w tym zagadnieniu.

W lutym 2021 roku Prezydent Witold Wróblewski przekaże prezydencję w Euroregionie Bałtyk przedstawicielowi regionu Blekinge ze Szwecji.

Euroregion Bałtyk powstał w 1998 roku. Jest to zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części regionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Szwecji. Głównym celem Euroregionu Bałtyk jest poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe. Euroregion Bałtyk w 2016 roku został wpisany na listę UNESCO.