Polityka Prywatności

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1   Zasady korzystania z portalu internetowego określa regulamin umieszczony pod adresem http:/www.bogatyelblag.pl/

1.2   Właścicielem Portalu bogatyelblag.pl jest Luka Vision, którego siedziba mieści się :

82-300 Elbląg

ul. Łowicka 15 (wejście od ulicy Ogólnej)

Tel./fax (55) 230 76 81

Kom. 534 868 377

e-mail: redakcja@bogatyelblag.pl

1.3   Informacje prezentowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.4   Użytkownikiem Portalu jest każda osoba, która z niego korzysta.

1.5   Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


2.
 Korzystanie z Portalu www.bogatyelblag.pl

2.1   Portal Bogatyelblag.pl w bazie informacyjnej podejmuje problematykę w 7 działach :

-finanse

-gastronomia

-świat kobiet

-podróże

-sport i zdrowie

-kultura i rozrywka

-męski świat

2.2   Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

2.3   Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )   przez właściciela Portalu.

2.4   Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres redakcja@bogatyelblag.pl


3.
 Odpowiedzialność i prawa autorskie

3.1   Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronach Portalu.
3.2   Zdjęcia wykorzystane na portalu zostały zakupione, pobrane z darmowych baz zdjęciowych lub przekazane przez obiekty znajdujące się w bazie danych Portalu.
3.3   bogatyelblag.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3.4   Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających i uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu.

3.5 Portal zastrzega sobie prawo do zdejmowania treści zakazanych, wulgarnych oraz obraźliwych.

3.6 Portal nie ponosi odpowiedzialności i treści wyrażone przez użytkowników.

4. Zmiany regulaminu


4.1 Zastrzega się prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie Portalu

5. Dane kontaktowe Portalu www.bogatyelblag.pl

redakcja@bogatyelblag.pl