http://klinikapotocki.com

Otwarci na Skandynawię. Konferencja w Ratuszu Staromiejskim

Maj 19, 2019 14:01 19

23 maja w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się siódma edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię”. Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także przedstawicielom firm z Warmii i Mazur, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla dwóch grup językowych w trakcie, których uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.

baner 750

Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji.

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

POŻĄDANE SEKTORY

Klienci i dystrybutorzy działający w następujących sektorach:

 • przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • obróbka drewna i produkcja mebli,
 • turystyka,
 • budownictwo okrętowe i jachty,
 • budownictwo i stolarka,
 • metalowy, maszyny i produkcja,
 • IT, ICT,
 • inne.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?

Dołącz do sesji spotkań biznesowych:

 • aby jednego dnia osobiście spotkać się z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Dani, Finlandii i Szwecji,
 • prezentować, omawiać i rozwijać nowe pomysły projektów na poziomie międzynarodowym,
 • aby być widocznym w katalogu firm zainteresowanych współpracą z firmami ze Skandynawii,
 • rozwijać swoją sieć kontaktów biznesowych,
 • dzielić się doświadczeniami z międzynarodowymi kontaktami biznesowymi.

Rejestracja online: http://gmsynergy.com.pl/otwarci-na-skandynawie/

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 512 51 82 bądź mailowo: p.puza@warmia.mazury.pl

Program ramowy:

9:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
10:00 Prezentacja regionu w formie filmu o regionie i komentarza
10:10 Otwarcie konferencji oraz powitanie uczestników
10:30 Prezentacja: Jak znaleźć wiarygodnego partnera biznesowego?
10:45 Prezentacja: Skuteczny networking – jak w krótkim czasie poznać kilkudziesięciu partnerów i klientów?
11:00 Prezentacja: „Slow cities“ nie zostają w tyle – prowadzenie biznesu i życie
w miastach Cittaslow
11:15 Panel dyskusyjny: Hub Ecoststem – skandynawski trend na polskim gruncie
12:00 Lunch
12:30 Warsztaty z podziałem na grupy:
- Grupa polskojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym – międzynarodowe działania marketingowe, case study
- Grupa anglojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na polskim rynku – administracja, kultura, komunikacja.
14:00-16:00 Networking biznesowy