luka vision

Od października uczelnia EUHE otwiera Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. To rewolucja w kształceniu!

Lipiec 5, 2019 10:29 17

Od października 2019 roku, dla studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej uruchomione zostanie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Jest to nowość na rynku edukacji w naszym mieście, a nawet regionie. Obiekt będzie spełniał najnowsze standardy! Innowacyjna technologia pozwoli na korzystanie z symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne objawy i otoczenie zdarzeń medycznych.

Studenci będą mogli się kształcić z wykorzystaniem symulatorów medycznych

Od października br. dla studentów EUHE uruchomione zostanie nowe skrzydło dydaktyczne tzw. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Realizowana rozbudowa to budynek 3-kondygnacyjny edukacyjny. Obiekt wyposażony zostanie w windę, umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji osobom z niepełnosprawnościami. W ramach projektowanej infrastruktury przewiduje się utworzenie sal: audiowizualnych i seminaryjnych, debriefingu, egzaminu OSCE, fizykoterapii i kinezyterapii, masażu i czynności manualnych, pracowni: trzech pielęgniarskich niskiej wierności, patofizjologii, anatomicznej, badania fizykalnego, mikrobiologicznej i biofizycznej, mikroskopowej, sal: opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, BLS, umiejętności technicznych, ALS, SOR i intensywnej terapii, operacyjnej i porodowej oraz sterowni. Nowy obiekt uczelni stanowić będzie zespół pomieszczeń w pełni zabezpieczający możliwość kształcenia studentów według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne objawy i otoczenie zdarzeń medycznych.

Nowoczesne skrzydło dydaktyczne pozwoli dostosować kształcenie do zapotrzebowania na rynku pracy
Głównym celem inwestycji jest lepsze dostosowanie warunków kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów medycznych, zaspokojenie popytu na kształcenie w zakresie kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne. Rozwój infrastruktury EUHE związany jest ze zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony potencjalnych pracodawców, zwiększeniem konkurencyjności regionu poprzez wzrost potencjału miasta Elbląga oraz subregionu w związku z nowoczesną infrastrukturą uczelni wyższej.Przygotowana infrastruktura Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznych oraz jej wyposażenie sprosta również oczekiwaniom studentów kierunków medycznych związanych z prowadzeniem zajęć praktycznych.

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych
W celu realizacji przedstawionej inwestycji, 25 kwietnia 2018 roku Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.