http://klinikapotocki.com

Nowa wysokość składek ZUS od nowego roku

Luty 6, 2020 17:11 21

Przedsiębiorcy prowadzący własny biznes doskonale pamiętają, że kwoty składek opłacanych na ubezpieczenie społeczne zmieniają się wraz z początkiem roku. Oczywiście nie wszyscy opłacają standardową wysokość składek. Niektórzy korzystają z „ulgi na start” czyli opłacania tylko składki zdrowotnej, inni z „preferencyjnych składek” czy też „małego ZUS” a 1 lutego dołączy kolejna grupa, która zdecyduje się przystąpią do „małego ZUS plus”.

- Stałym elementem, który jest niezmienny dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy korzystają z wymienionych ulg jak i tych dla których minimalna podstawa wymiaru to kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to wysokość składki zdrowotnej. Jest ona wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniającego wypłatami z zysku w IV kwartale. Wyniosło one dokładne 5 368,01 zł. W związku z tym składka zdrowotna w tym roku to kwota 362,34zł. Taką właśnie wysokość zapłacą korzystający z „ulgi na start”- informuje Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

baner 750

Składki preferencyjne wyłącznie za siebie

Po skorzystaniu przez 6 miesięcy z tego uprawnienia mogliśmy rozpocząć opłacanie składek preferencyjnych czyli obliczonych od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.

Gdy zdecydujemy się na opłacenie składek od podstawy 780,00 zł ( 2600,00 zł x 30%) będą one wyglądać następująco:

152,26 zł – na ubezpieczenie emerytalne;

62,40zł – na ubezpieczenie rentowe;

19,11 zł – na ubezpieczenie chorobowe;

13,03 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie 609,14 zł ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Po 24 miesiącach składek w wysokości preferencyjnej kolejna możliwość to „mały ZUS”, a od lutego „mały ZUS plus”. Tu składki społeczne dla każdego będą w innej wysokości. Aby obliczyć podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie eskladka.pl. Gdy jednak żadne ulgi nas już nie dotyczą, wówczas deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 3 136,20 zł składki będą kształtowały się następująco:

612,19 zł – na ubezpieczenie emerytalne;

250,90 zł – na ubezpieczenie rentowe;

76,84 zł – na ubezpieczenie chorobowe;

76,84 zł – na Fundusz Pracy;

52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie do zapłaty będzie 1431,48 zł. z uwzględnieniem składki zdrowotnej.

Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego