http://www.abiprint.pl/

Na PWSZ powstają nowe kierunki! Bezrobocie absolwentów PWSZ to tylko 2%

Maj 10, 2019 08:32 39

PWSZ w Elblągu jako jedyna publiczna uczelnia w regionie stara się rozwijać autorską ofertę edukacyjną. Od nowego roku akademickiego powstaną nowe kierunki na 2 wydziałach. Jest to ogromna zaleta dla studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoje wykształcenie o studia II stopnia. Mogą bowiem bez wyjeżdżania ze swojego miasta uzupełnić potrzebne wykształcenie.

PWSZ w Elblągu ściśle współpracuje z włodarzami naszego miasta. Dzięki temu Elbląg jako miasto znalazł się w prestiżowej grupie 35 miast, które otrzymały dodatkowe środki pieniężne z rządu.

- Dzięki obecności Państwowej Wyższej Szkoły, Elbląg wybił się na wysoką pozycję, w rankingu 35 miast średniej wielkości, które są wyznaczone przez rząd do specjalnego trybu finansowania.- rektor Zbigniew Walczyk

baner 750

Wiceprezydent Edward Pietrulewicz zapewniał uczelnię o chęci dalszej współpracy między Prezydentem Witoldem Wróblewskim, a PWSZ:

„Miasto i uczelnia to jedność, miasto bez uczelni umiera. PWSZ napędza to co najlepsze, to co będzie w przyszłości. Bardzo dziękuję za zaangażowanie uczelni. Mamy nadzieję na dalszy rozwój uczelni i współpracę. Deklarujemy razem z Prezydentem Witoldem Wróblewskim chęć współpracy i pomocy. ” – wiceprezydent Edward Pietrulewicz

Rektor deklarował, że wśród absolwentów bezrobocie wynosi tylko 2%, za co uczelnia otrzymała nagrody od ministerstwa. To, że absolwenci PWSZ tak sprawnie znajdują zatrudnienie jest z pewnością wynikiem elastycznego dopasowania kierunków studiów do zapotrzebowania na runku. Nowe kierunki o których mowa była na samym początku powstały po wielu przygotowaniach, rozmowach i spotkaniach interesariuszy wewnętrznych tzn. nauczycieli akademickich i studentów oraz interesariuszy zewnętrznych, tj. przedstawicieli elbląskiego środowiska biznesu oraz lokalnego samorządu.

- Elbląg jest świetnie skomunikowany z trójmiastem, dlatego uczelnia musi wybić swoją ofertę najwyżej jak to tylko możliwe. W związku z tym ruszamy ze studiami magisterskimi.- rektor Zbigniew Walczyk

Od października ruszają nowe kierunki: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna w Instytucie Pedagogiczno-Językowym. Natomiast w Instytucie Ekonomicznym powstaną kierunki: manager analiz biznesowych oraz manager usług publicznych. Rekrutacja zaczyna się już w czerwcu.

O kierunkach jednolitych studiów magisterskich: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna w Instytucie Pedagogiczno- Językowym opowiedziała mgr Teresa Kubryń:

- Wychodząc naprzeciw zapotrzebowania naszego regionu, a także zmieniającym się przepisom, otwieramy w Instytucie Pedagogiczno-Wychowawczym kolejne studia magisterskie. Złożyliśmy do ministerstwa szkolnictwa wyższego wniosek o utworzenie na dwóch kierunkach magisterskich studiów i otwieramy te studia od 1 października 2019. Nowe przepisy, mianowicie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego od września 2018 roku wprowadza kształcenie przyszłych nauczycieli przedszkoli oraz wczesnej edukacji i pedagogów specjalnych, tylko na studiach magisterskich 5-letnich. Kwalifikacje w tych zawodach będą możliwe do uzyskania tylko w tym trybie. W związku z tym od października 2019 roku nie będziemy już rekrutować na 3-letnie studia licencjackie w zakresie wczesnej edukacji, tylko na 5-letnie jednolite studia magisterskie. Nowy kierunek będzie nosił nazwę „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, a drugi kierunek „Pedagogika specjalna”.

Oczywiście rozwijamy się również w zakresie 2-letnich studiów licencjackich. Otwieramy nową specjalność na pedagogice, tj. pedagogika medialna. Są to studia skierowane nie do nauczycieli, do osób które chcą zdobyć tytuł magistra w zakresie pedagogiki medialnej.-

O kierunkach manager analiz biznesowych oraz manager usług publicznych opowiedział dr Mariusz Darabasz z Instytutu Ekonomicznego:

- W ramach nowych kierunków studiów magisterskich zaproponujemy przyszłym studentom dwa kierunki: manager analiz biznesowych, a drugi manager usług publicznych. Nazwa tych dwóch modułów świadczy o tym, że studia II stopnia będą komplementarne ze studiami, które prowadzimy dotychczas, na kierunku ekonomia i administracja. Serdecznie zapraszam wszystkich do studiowania! Dodam, że będą to studia 1,5 roczne, czyli 3-semestralne, z 12-tygodniową praktyką zawodową.- dr Mariusz Darabasz

Rektor Zbigniew Walczyk podkreślił na koniec, że PWSZ kładzie teraz szczególny nacisk na praktykę, dlatego teraz nie są zatrudniani profesorowie, a praktycy.

Wiceprezydent Edward Pietrulewicz zaznaczył, że na poprzednim stanowisku, pełniąc funkcję dyrektora szkoły podstawowej, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, miał do wyboru między pracownikiem, który ukończył PWSZ, a inną szkołę, to zawsze wybierał absolwenta PWSZ. Miał bowiem pewność, że będzie to pracownik który zdobytą wiedzę szybko przełoży na praktykę.