http://www.abimex.pl/

„KOLIBER” – otwarty konkurs na graficzny motyw przewodni Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej w Elblągu (EUH-E)

Marzec 13, 2019 13:44 35

JM Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu dr Zdzisław Dubiella zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie graficznym na motyw przewodni uczelni EUH-E (nie jest to logotyp). Konkurs skierowany jest głównie do młodych artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych, ilustratorów, grafików, malarzy, którzy zaczynają budować swój wizerunek artystyczny.

Temat: konkurs na projekt graficzny motywu przewodniego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, stanowiący element identyfikacji wizualnej na nośnikach reklamowych takich jak: plakat, ulotka, billboard, baner internetowy, okładka.

baner 2

Celem konkursu KOLIBER jest promocja twórczości młodych artystów- przy okazji realizacji ogólnopolskiej akcji marketingowej uczelni EUH-E.

NAGRODA – uczelnia przewiduje nagrodę dla zwycięskiej pracy w postaci pieniężnej w wysokości 1000,00 PLN.

Założenia projektu graficznego:

- projekt graficzny motywu przewodniego uczelni powinien obejmować grafikę oraz tekst:
- Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

- hasło (nieobowiązkowe) związane z pracą

- cel projektu: reklama graficzna uczelni i kierunków studiów, wybór uczelni EUH-E spośród innych

- grupa docelowa projektu reklamy: głównie uczniowie ostatnich klas szkół średnich, klas maturalnych wybierający się na studia na kierunkach jak na stronie http://www.euh-e.edu.pl

- projekt graficzny powinien być zgodny z charakterem instytucji: Uczelnia Wyższa (nie jest to logo)

- zakres oferowanych kierunków studiów uczelni prezentuje strona http://www.euh-e.edu.pl

- misja projektu graficznego: wybierając uczelnię nie tylko wykształcisz się, ale zrealizujesz swoje marzenia, pasję, podążysz we właściwym kierunku, otworzysz swój umysł na nowe możliwości, wzniesiesz się ponad przeciętność ect.

- ze względu na zróżnicowanie kierunków–pielęgniarstwo, administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrznego, nauki społeczne, pedagogika, fizjoterapia i pokrewne – uczelnia nie narzuca żadnych reguł kompozycyjnych. Projekty graficzne mogą być dowolne: zarówno minimalistyczne, metaforyczne, jak i skomplikowane.

- zwycięski motyw graficzny zostanie wykorzystany w ogólnopolskiej akcji promocyjnej Uczelni EUH-E i zamieszczany między innymi na: na billboardach, plakatach, ulotkach, stronie internetowej w postaci banera graficznego lub reklamy i będzie sygnowany imieniem i nazwiskiem autora.

- krótkie hasło reklamowe w projekcie – mile widziane, ale nieobowiązkowe

- projekt ten nie jest logotypem uczelni.

Termin nadsyłania prac: do 17 marca 2019.

Prace należy przesyłaćw postaci elektronicznej na adres:
promocja@euh-e.edu.pl.

Format konkursowy pracy – A4 w postaci elektronicznej poglądowej jpg, png, tif, gif i inne.

Autor zwycięskiej pracy dostarczy uczelni projekt w krzywych.

Każdą pracę należy podpisać: imieniem i nazwiskiem, adresem mailowym, telefonem kontaktowym.

Po zakończeniu konkursu uczelnia przewiduje wystawę wybranych prac graficznych w postaci plakatów B1 – w holu uczelni EUH-E w Elblągu.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania zwycięskim projektem w akcji reklamowej do celów wizerunkowych.

Nazwisko autora, za jego zgodą,będzie autoryzowało pracę na każdym nośniku.