gwiazdka

Jakie odpady możemy wywieźć do ZUO bezpłatnie?

Maj 16, 2018 18:41 07

Zapewne nie raz wdzieliśmy dzikie wysypisko śmieci, czy też jak ktoś spoza osiedla przywozi swoje śmieci pod osiedlowy śmietnik. Być może ludzie nie są świadomi tego, że wiele takich odpadów można oddać za darmo do Zakładu Utylizacji Odpadów. Możemy wywieźć m.in. zużyte opony, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny…co jeszcze?

Na problem tworzenia się dzikich wysypisk śmieci zwrócił uwagę podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Radny Robert Turlej. Jego zdaniem chyba mało mieszkańców Elbląga jest świadomych tego, że wiele odpadów można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się przy ul. Mazurskiej 42.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

- Szkło
- Papier
- Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
- Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
- Przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia
- Zużyte baterie i akumulatory
- Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe
- Zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe

- Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 tony/rok/gospodarstwo domowe

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

- Szkło
- Papier
- Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
- Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)

Nie wystarczy jednak po prostu przywieźć odpady, wyładować i sobie odjechać. Potrzebna jest kopia deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Elblągu lub można złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Elbląg (dostępne u obsługi Wagi). Czyli wszystko możemy od razu załatwić w jednym miejscu.

Odpady możemy wywieźć w następujących terminach:

Poniedziałek – piątek : 10:00-18:00

Sobota: 10:00-14:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Mazurskiej 42.