http://www.abiprint.pl/

Ile majątku średnio posiadają Polacy?

Październik 18, 2013 07:00 39

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o majątkach naszych elbląskich Prezydentów – Jerzego Wilka, Janusza Hajdukowskiego i Marka Pruszaka. Ich majątku znacznie odbiegają od tego ile przeciętnie mają go Polacy – według najnowszego zestawienia średni majątek Polaka wynosi 26 tys. USD czyli około 80 tysiąca złotych.

Raport został sporządzony przez analityków Credit Suisse. Nie możemy o sobie powiedzieć, że w naszym kraju mieszka spora ilość bogaczy. Osób, które posiadają majątek powyżej 1 mln USD jest 45 tys. dorosłych, za to tych co mają powyżej 100 tys. USD jest 1,057 mln osób.
Wyprzedzamy Rosjan, ale jest to już mniej niż w krajach, które podobno bankrutują. W Portugalii osób z majątkiem powyżej 100 tys. USD jest 1,67 mln, w Irlandii 1,49 mln a co ciekawe w Grecji aż 2,36 mln osób z majątkiem powyżej 100 tys. USD.


Przeciętny Kowalski o tak dużych pieniądzach może jedynie marzyć. Średnia Polaków to około 80 tysięcy złotych. W skład majątku wchodzi: około 43 tys. PLN aktywów finansowych, około 55 tysięcy w nieruchomościach i gdzieś 18 tysięcy długów.
W skali świata jesteśmy zaledwie kroplą w oceanie, polscy obywatele stanowią 0,33 % światowego majątku.
Jaka jest struktura bogactwa w Polsce?
55 proc. dorosłych ma mniej niż 10 tys. USD. Majątek 41,5 proc. mieści się w przedziale 10 tys. USD – 100 tys. USD. Ponad 100 tys. USD ma 3,3 proc. dorosłych, a 1 promil z nas zgromadził co najmniej 1 mln USD.
Mamy więc kogo gonić na świecie.

Red.