Elbląskie Zielone Pytanie – marzec

Marzec 28, 2018 16:45 02

Jak co miesiąc zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie! To prosta forma, która zachęca do poszerzania swojej wiedzy o przyrodzie i zjawiskach jakie w niej zachodzą .

 

ELBLĄSKIE ZIELONE PYTANIE – MARZEC 2018

Marzec obfituje w wiele ekologicznych świąt. 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy tego dnia i jest to duży powód do radości dla wszystkich zmęczonych zimnem i wcześnie zapadającym mrokiem. Pierwszy dzień wiosny przypada na czas równonocy wiosennej, od tego dnia dzień będzie się stopniowo wydłużał kosztem nocy. Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest topienie lub palenie Marzanny. Przyzwyczailiśmy się, aby wiosnę witać właśnie 21 marca, jednak według najnowszych badań od 2014 roku astronomiczna wiosna będzie do nas wracać dzień wcześniej, 20 marca. Zmiana ta związana jest z ruchem precesyjnym ziemi, którego nie uwzględnia kalendarz. 21 marca stanie się na powrót pierwszym dniem wiosny dopiero w 2102 roku.

Po utopieniu lub spaleniu Marzanny warto wybrać się na spacer do lasu, 21 marca jest też bowiem od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. Lasy pokrywają 1/3 lądów na Ziemi, niestety ich powierzchnia szybko się kurczy. Wyliczono, że w ciągu roku znika ponad 5 milionów hektarów lasów, to tak, jakby w ciągu sekundy znikał las o powierzchni boiska do piłki nożnej. Lasy są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i hamują zmiany klimatu wiążąc w swoich komórkach dwutlenek węgla, zapobiegają erozji gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza, chronią przed powodziami. Dla ponad 1,6 miliarda ludzi na ziemi są one miejscem życia i źródłem utrzymania, dają schronienie, zapewniają budulec, karmią i zapewniają substancje lecznicze. W tym dniu zachęcamy Was do odwiedzenia najbliższego lasu. Spędźcie w nim trochę czasu, poznajcie go lepiej. Zabierajcie do lasu wasze dzieci, niech od najmłodszych lat nawiązują osobisty kontakt z przyrodą, to ważne aby w przyszłości nie bały się przyrody i nie uznawały jej za wroga. Tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość będą w stanie skutecznie ją chronić.

LASY – PLAKAT

Pytanie na marzec brzmi: „Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jakie znasz przysłowia i powiedzenia związane z sójką , jaskółką i wróblem?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i nr telefonu kontaktowego do 31 marca 2018 r. (godz. 23:59) [decyduje data wpływu przesyłki/emaila do Urzędu]:
• Listownie na adres Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
(z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie – Marzec 2018)
• lub na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl
(w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Pytanie – Marzec 2018 – imię i nazwisko)

Zwycięzców i ich odpowiedzi poznamy 15 kwietnia. Zapraszamy do udziału w konkursie!
Zielone pytanie w lutym brzmiało następująco: „Jaką nosi nazwę i w którym roku został utworzony faunistyczny rezerwat przyrody na Żuławach Elbląskich leżący na terenie dwóch gmin: Elbląg i Markusy?

Poniżej rozwiązanie konkursu i kilka ciekawostek:
Rezerwat Przyrody Jezioro Drużno. Rok założenia 1966. Powierzchnia 3 0668 ha. Nr na liście Ramsar – 1563.
Obszar położony jest na terenie Żuław i obejmuje rozległe, płytkie zarastające jezioro, otoczone systemem grobli, z szerokim pasem zarośli, szuwarów i roślinności pływającej. Na obrzeżu jeziora występują powierzchnie lasu o charakterze łęgu wiązowo-jesionowego. Występuje tu ponad 200 gatunków ptaków.

Laureatem konkursu została: Pani Małgorzata.

W konkursie plastycznym pn. ELBLĄSKIE ZIELONE PYTANIE #ART dla uczniów placówek szkolnych i szkolno-wychowawczych zainteresowanych przyrodą i problemami ochrony środowiska, tematyka prac na luty 2018 brzmiała: „Jak wygląda środowisko życia ptactwa wodnego w rejonie rezerwatu przyrody na Żuławach Elbląskich?”

Poniżej przedstawiamy wyróżnione prace uczniów.

Dziękujemy za odpowiedzi i przesłane prace. Gratulujemy! Upominki i dyplomy znajdują się do odbioru w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu – pok. 239.

Zwycięzca: Nataniel Piotrowicz klasa IIb, SOSW Nr 2

Opis: praca

Wyróżnienie: Maja Jóźwiak klasa VIa SP6,

Opis: praca

Wyróżnienie: Stanisław Szałach klasa Ib SP 6

Opis: praca