http://inkubatorbraniewo.pl/news/84/ogloszenie-o-naborze-do-projektu-%E2%80%9Eparasol-na-start-indywidualny-program-inkubacji-%E2%80%93-etap-ii%E2%80%9D-2020.html

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” nie zwalnia tempa

Sierpień 7, 2019 09:31 42

W 2018 roku Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zorganizowało łącznie 139 przedsięwzięć, w których wzięło udział blisko 136 tysięcy widzów. Ubiegły rok kulturalny obfitował w projekty rozwijające artystyczne pasje seniorów, dzieci i młodzieży, jak również w projekty edukacyjne, realizowane wspólnie ze szkołami z naszego regionu.

CSE „Światowid” z sukcesem zakończył rok kulturalny, pozyskując środki na realizację 18 projektów kulturalnych, w tym 5 projektów „unijnych” i 2 inwestycyjne.

- Pracownicy CSE „Światowid” korzystają z różnorodnych form dofinansowania projektów – mówi Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu Antoni Czyżyk. – To dzięki temu realizujemy wiele przedsięwzięć edukacyjnych i aktywizujących młodzież oraz seniorów i mimo trwającej rozbudowy nie zwolniliśmy tempa i działamy bez przerwy w funkcjonowaniu instytucji.

Nadal trwają prace nad najważniejszą inwestycją polegającą na rozbudowie, przebudowie i remoncie placówki. Prace budowlane nie zakłóciły organizacji największych wydarzeń kulturalnych od lat przygotowywanych przez CSE „Światowid”. Wiosną tego roku odbyła się kolejna edycja „Wielkanocnego Jarmarku Sztuki Ludowej”, który z powodzeniem wpisał się w kalendarz cyklicznych imprez w Elblągu. Dla mieszkańców miasta Centrum przygotowało też ofertę feryjną i wakacyjną w formie obozów tanecznych i półkolonii, a przez cały rok prowadzi działalność edukacyjną, organizując kursy taneczne, zajęcia i warsztaty plastyczne, zajęcia fotograficzne i wokalne, a także edukację kinową. Wielokrotnie w ciągu roku zaprasza na wernisaże artystów-plastyków z regionu – na wystawach oglądać można prace z różnych dziedzin sztuk plastycznych, m.in. malarskie, ceramiczne i fotograficzne.

baner 2

Od marca tego roku w CSE „Światowid” regularnie spotyka się Klub Aktywnego Seniora, który działa w związku z realizacją projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.

- Zachęcamy seniorów, żeby spróbowali swoich sił w roli edukatorów – mówi Antoni Czyżyk. - Założenie jest takie, że seniorzy będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami w formie jednorazowych lub cyklicznych warsztatów czy wykładów.

W Klubie Aktywnego Seniora regularnie odbywają się spotkania z szydełkiem oraz brydżowe, dotychczas seniorzy poprowadzili warsztaty plastyczne oraz z wikliny papierowej. Od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2020 roku – dzięki środkom pozyskanym z programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych – prowadzona jest wymiana doświadczeń z instytucjami z Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Z myślą o grupie odbiorców 60+, ale także o dzieciach i młodzieży, zorganizowany został też cykl spotkań międzypokoleniowych „Od juniora do seniora” i warsztaty artystyczne „Arteintegracja” w czterech miejscowościach regionu: Rogajnach, Suchaczu, Milejewie i Słobitach. Wszystko to, a także warsztaty edukacyjne i Targi Seniora, są realizowane w ramach kolejnego projektu, jaki zdobył grant w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zatytułowanego „Akademia +60”.       

W maju tego roku rozpoczęła się również realizacja projektu „Nasze tutaj”, którego tematem są pierwsi powojenni mieszkańcy Elbląga, kształtowanie się ich tożsamości i relacji z miastem.
  - Powstanie m.in. krótkometrażowy film dokumentalny i ebook, odbył się już spacer miejski i warsztaty z kodowania, a wkrótce powstaną także scenariusze lekcji – dodaje Antoni Czyżyk.

Do końca roku w ramach projektu „Sztuka kontaktu” - dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – odbywać się będą cykliczne zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin sztuki, prezentacje sceniczne, happeningi, wystawy, a także letnie warsztaty artystyczne i 13. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne. Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest do wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dłużej, bo do końca marca 2020 roku realizowany będzie projekt pn. „Siła wsparcia” z programu Erasmus+. Głównym celem projektu – adresowanego do kadry niezawodowej edukacji dorosłych – jest wymiana i zebranie dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym, związanych z poprawą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie poprzez wypracowanie skutecznych metod komunikowania się i arteterapii.

- Z kolei od czerwca w ramach projektu „Ojczysty – lubię to!” organizujemy cykl imprez poświęconych kulturze języka polskiego – wakacyjne warsztaty ortograficzne dla najmłodszych oraz warsztaty dziennikarskie dla młodzieży – informuje dyrektor instytucji Antoni Czyżyk. - Przygotujemy dyktanda, które przeprowadzone będą dla trzech poziomów edukacyjnych i dla dorosłych. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wezmą udział w finałowym dyktandzie, wówczas odbędzie się „Piknik ortograficzno-językowy”, na który zaprosimy mieszkańców miasta i okolic, odbędzie się także debata poświęcona kulturze Internetu, na której mowa będzie m.in. o braku odpowiedzialności za słowo oraz niechlujstwie językowym. Do dyskusji zaprosimy dziennikarzy, polityków, nauczycieli, samorządowców i uczniów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało także projekt „Witajcie w szkolnej bajce!”, który realizowany będzie do grudnia tego roku z programu „Promocja literatury i czytelnictwa”. Całą Polskę obejmie „Bajeczna Konkursomania”, w Markusach zorganizowane były warsztaty literacko-teatralne, w Elblągu gra miejska „Z dala od klawiatury, a bliżej literatury”, w Ornecie, Zalewie i Młynarach odbędą się szkolne pikniki literackie. We współpracy ze szkołami w regionie – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 CSE „Światowid” w Elblągu – „Światowid” realizuje 4 projekty – „Akademia Nauki i Kreatywności” (szkoła w Suchaczu), „Być jak Leonardo” (szkoła w Słobitach), „Myśleć jak Einstein” (szkoła w Rogajnach) i „Akademia sukcesu” (szkoły w Łęczu, Tolkmicku, Pogrodziu). Wszystkie one obejmują uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, przyrodnicze, językowe, ICT.

- Szkoły partnerskie zostają doposażone w szereg pomocy dydaktycznych oraz w sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji innowacyjnych zajęć – podkreśla Antoni Czyżyk.

CSE „Światowid” w Elblągu, dbając o rozwój artystyczno-kulturalny mieszkańców regionu, nie zaniedbuje inwestycji w nowoczesne technologie. Od kilku lat działa tu Regionalna Pracownia Digitalizacji, która od ubiegłego roku wraz z dziewięcioma muzeami w województwie realizuje projekt pn. „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”. Jego celem jest digitalizacja muzealiów, bab pruskich, kościoła w Mariance oraz Bocianiej Baszty w Dobrym Mieście. Rozpoczęły się już prace nad nową stroną internetową z usługą audiodeskrypcji, czyli werbalnym opisem treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym, a ponadto trwa uruchamianie aplikacji VR.

Trwająca rozbudowa instytucji w żaden sposób nie zakłóciła pracy Kina Światowid, w którym nieprzerwanie odbywają się premiery nowych filmów. Ponadto, jak w każde wakacje, odbywa się akcja „Kolej na kino”, w ramach której Kino Światowid działa też poza swoją siedzibą, organizując bezpłatne pokazy filmowe w przestrzeni miejskiej Elbląga. W tym roku projekcje plenerowe odbywają się we wszystkie sobotnie sierpniowe wieczory.

Pracownicy kina kontynuują realizację działań długofalowych. Środki pozyskane z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na projekt pn. „Akustyka ma znaczenie – częściowa modernizacja paneli akustycznych w dużej sali Kina Światowid” umożliwiły modernizację dużej sali Kina Światowid dla celów prowadzenia działalności kinowej, przede wszystkim poprawienia warunków funkcjonowania kina. W ramach projektu nastąpi częściowa wymiana ekofonów – paneli akustycznych ściennych w miejscach, w których uległy one zniszczeniu i odkształceniu w skutek zalania. Ponadto, do końca stycznia 2020 roku, Kino Światowid jest liderem projektu „FilmNet – South Baltic Film and Culture Network”, który zakłada szeroko pojętą współpracę w dziedzinie filmu i edukacji filmowej w obszarze Południowego Bałtyku.

Warto jest też przypomnieć, że w ubiegłym roku Kino „Światowid” otrzymało z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Laur „Najlepszym z Najlepszych”. Kino mogło również poszczycić się odebraniem nominacji dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego do 11. edycji Nagród Polskiego Instytut Sztuki Filmowej. Do najważniejszych osiągnięć należało również wydanie publikacji pt. „PROJEKCJE – znane i nieznane historie o kinach w Elblągu”, co zaowocowało uhonorowaniem Elbląską Nagrodą Kulturalną 2019 za Wydarzenie Roku 2018.

logo-czarne