delfin

Autorstwo Czesława Miłosza zostało usunięte z kanonu lektur! Dzisiaj odbędzie akcja przypominająca dlaczego jego utwory są dla Polaków ważne!

Sierpień 11, 2017 12:44 58

Młodzi Nowocześni serdecznie zapraszają dzisiaj do uczestnictwa w zorganizowanej akcji, która ma na celu przypomnieć nam Polakom, dlaczego dzieła Miłosza są dla tak takie ważne. Akcja odbędzie się dzisiaj, przy Pl. Słowiańskim.

Czesława Miłosz był wielkim polskim poetą, noblistą. Jako Młodzi Nowocześni uważamy, że Czesław Miłosz prócz bogatego dorobku literackiego, cechował się także niezwykłą wytrwałością i wiernością wewnętrznemu głosowi, dzięki któremu w swych dziełach często poruszał tematy trudne. Pisał o wolności, emigracji, szkodliwości totalitaryzmu. O sprawach, które zawsze były i będą aktualne. Niech przyszłe pokolenia znają jego dorobek. Walcząc o Miłosza walczymy o polską wolność. Zapraszamy wszystkich w piątek o 17 na Plac Słowiański na Elbląskie Czytanie Miłosza. MEN uspokaja, że Miłosz w kanonie się znajdzie, ale jego nagłe zniknięcie jest niepokojące. Przypomnijmy czemu jego utwory są tak dla nas, Polaków ważne!

Jeżeli się nie zgadzasz na usunięcie Czesława Miłosza z podstawy programowej to przyjdź i pokaż to swoją obenością. Być może tego typu inicjatywy przyczynią się do ukłonu MEN-u w stronę poety.